Ułatwienia dostępu

Rehabilitacja

Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej są oferowane nieodpłatnie w ramach zawartej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w następujących zakresach:

Dział Rehabilitacji Leczniczej w Ropczycach

 • Lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna;
 • Fizjoterapia ambulatoryjna;
 • Fizjoterapia domowa;
 • Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku dziennym;
 • Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku dziennym.

 

Dział Rehabilitacji Leczniczej w Sędziszowie Małopolskim

 • Fizjoterapia ambulatoryjna,
 • Fizjoterapia domowa.

Przychodnia Rejonowa w Ropczycach

Dział Rehabilitacji Leczniczej

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54 – I, II i III poziom (parter, I i II piętro),
39-100 Ropczyce.
e-mail:  rehabilitacja@zozropczyce.pl

Zabiegi udzielane są od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 19:00. Rejestracja i punkt informacyjny znajdują się na II poziomie – czynne: od poniedziałku do piątku od 7:00 do 18:00.

 • 17 2231 716 (bezpośredni) i 17 2218 616, 617 wew. 316, 516 689 829, 516 689 783
 • kierownik działu: wew. 314, 516 689 861

Przychodnia w Sędziszowie Małopolskim

Dział Rehabilitacji Leczniczej

ul. 3 Maja 2,
39-120 Sędziszów Młp.
e-mail: rehabilitacja.sedziszow@zozropczyce.pl

Zabiegi udzielane są od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 19:00.

Rejestracja i punkt informacyjny znajduję się na parterze.

 • 17 2220 847
 • 516 689 929

 

Zasady rejestracji na świadczenia rehabilitacji leczniczej

Rehabilitacja Lecznicza w Sędziszowie Małopolskim i RopczycachNa każdy rodzaj usług w ramach rehabilitacji leczniczej konieczne jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wystawione w formie elektronicznej. Zarejestrować można się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie na podstawie podanego kodu dostępu do e- skierowania i podania numeru PESEL (osoby której skierowanie dotyczy). Po weryfikacji skierowania w systemie osoba rejestrująca podaje propozycję terminu realizacji danego świadczenia. Po akceptacji podanej propozycji i zarejestrowaniu, dana osoba jest już w kolejce oczekujących na dane świadczenie.

Terminy realizacji świadczeń lekarskiej opieki rehabilitacyjnej, fizjoterapii ambulatoryjnej i w warunkach domowych, czy świadczeń w ramach ośrodków dziennych zależne są od:

 • ilości osób oczekujących na dane świadczenie;
 • ilości zakontraktowanych usług w POW Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • zasobów jakie posiadamy tj. ilości personelu medycznego oraz możliwości lokalowo – sprzętowych.

Okres oczekiwania poszczególnych osób oczekujących na dane świadczenie różni się od siebie ze względu na:

posiadane przez daną osobę uprawnienia do uzyskania świadczeń medycznych poza kolejnością, w tym osoby:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci;
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • Kobiety w ciąży;
 • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Przy rejestracji należy okazać oryginał dokumentu potwierdzającego posiadane uprawnienia w celu skopiowania go przez nas i dołączenia do prowadzonej dokumentacji). Jeżeli osób uprawnionych jest więcej, dla nich też tworzymy listę oczekujących w celu zapewnienia im równego dostępu do świadczeń;

kategorię medyczną którą określa lekarz w skierowaniu. Osoba posiadająca skierowanie pilne, cito (w tym osoba po urazie, po leczeniu szpitalnym, po zabiegu wymiany stawu, po świeżym udarze, w zaostrzeniu choroby przewlekłej itp.) umieszczana jest w kolejce oczekujących przed innymi osobami oczekującymi i z tego powodu krócej czeka na daną usługę. Jeżeli w międzyczasie pojawiają się zwolnione zasoby tym osobom dajemy możliwość skorzystania wcześniej, proponując telefonicznie nowy termin. Posiadany przez daną osobę status pacjenta stabilny (przewlekły) nie daje możliwości skrócenia przez nas okresu oczekiwania w kolejce oczekujących.

Jeżeli stan zdrowia osoby oczekującej pogorszy się w międzyczasie i lekarz (ten sam który kierował na rehabilitację lub inny) wystawi następne skierowanie zmieniające kategorię medyczną na pilną, osoba taka może dostarczyć do nas to skierowanie, a my mamy wtedy prawo do zmiany terminu na wcześniejszy.

Terminy realizacji świadczeń różnią się u poszczególnymi świadczeniodawców. Pacjentom którzy przy wyborze świadczeniodawcy kierują się tylko jednym kryterium, jakim jest okres oczekiwania na zabiegi doradzamy, aby po otrzymaniu skierowania i przed zarejestrowaniem go w naszym Dziale Rehabilitacji sprawdzili na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia jakie są pierwsze wolne terminy (kolejki oczekujących) w poszczególnych zakładach, gabinetach rehabilitacji w wybranej miejscowości. Każda osoba posiadająca skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na świadczenie rehabilitacji leczniczej ma prawo do skorzystania z usług dowolnego świadczeniodawcy na terenie kraju, który na daną usługę posiada umowę z NFZ.

Na podstawie jednego skierowania, pacjent może wpisać się wyłącznie na jedną listę oczekujących. Pacjent ma obowiązek powiadomić personel działu o rezygnacji z wizyty. Pacjent, który nie stawił się u świadczeniodawcy w wyznaczonym terminie udzielania świadczeń będzie skreślony z listy oczekujących. Przywrócenie na listę oczekujących możliwe jest na wniosek pacjenta nie później niż w terminie 7 dni od ustania przyczyny niezgłoszenia się i po udokumentowaniu, iż niezgłoszenie nastąpiło z powodu siły wyższej.

Skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej należy zarejestrować do 30 dni od daty wystawienia. Lekarz nie musi zlecać w nim zabiegów, ale jeżeli to zrobi proponowany termin realizacji nie jest od nich zależny. Rejestrujemy na wizytę fizjoterapeutyczną w czasie której mgr fizjoterapii po badaniu Pacjenta, ocenie jego stanu funkcjonowania i po przeprowadzeniu wywiadu chorobowego ustala indywidualny plan terapii, a w nim: termin rozpoczęcia (max do 14 dni od wizyty) ,rodzaj zabiegów, ich częstotliwość i ilość dni zabiegowych (max 10 dni w cyklu). Po realizacji cyklu Pacjent otrzymuje od fizjoterapeuty zaświadczenie „Informacja do lekarza kierującego o zrealizowanych zabiegach fizjoterapeutycznych”.

Dział Rehabilitacji Leczniczej wyposażony jest w wysokiej klasy urządzenia do kinezyterapii oraz aparaturę do zabiegów fizykalnych. Pomieszczenie zabiegowe oraz węzły sanitarno-higieniczne dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Aby stworzyć pacjentom takie warunki zainwestowaliśmy środki własne oraz uzyskaliśmy wsparcie finansowe z Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rehabilitacja Lecznicza w Ropczycach

Światłolecznictwo, w tym zabiegi:

 • naświetlanie lampą kwarcową (UV)
 • naświetlanie lampą sollux (IR)
 • laseroterapia punktowa
 • laseroterapia skanerowa

Elektroterapia, w tym zabiegi:

 • jonoforeza  (JF)
 • galwanizacja
 • prądy diadynamiczne (DD)
 • elektrostymulacja (ES)
 • Tens
 • prądy interferencyjne (ID)
 • prądy Kotza
 • prądy Traberta

Krioterapia ciekłym azotem

Leczenie ultradźwiękami (UD) i fonoforeza (FF)

Leczenie polem magnetycznym niskiej częstotliwości:

 • magnetronik (MG)


Leczenie polem elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości
, w tym:

 • terapuls (TP)
 • diatermia krótkofalowa (DKF)


Wodolecznictwo
, w tym:

 • masaż wirowy kręgosłupa i kończyn dolnych
 • masaż wirowy kończyn  dolnych
 • masaż wirowy kończyn górnych
 • masaż hydropowietrzny (kąpiel perełkowa)
 • masaż podwodny całego ciała


Kinezyterapia
:

 • mobilizacja
 • ćwiczenia bierne (manualne i na przyrządach)
 • ćwiczenia czynne i z oporem elastycznym
 • ćwiczenia na przyrządach typu rotory, wioślarz, bieżnia, wyciąg
 • ćwiczenia manipulacyjne
 • ćwiczenia na urządzeniach z wykorzystaniem BIOFEEDBACK
 • nauka czynności lokomocji


Masaże „suche”
, w tym:

 • masaż ręczny
 • masaż limfatyczny
 • masaż mechaniczny uciskowy
 • masaż wibracyjny aquavibron


Terapia manualna
:

 • terapia powięziowa,
 • terapia punktów spustowych.


Ćwiczenia indywidualne
wg metody PNF, NDT – Bobath,  SI, FITS.

Ćwiczenia specjalne i prowadzone.

W warunkach domowych wykonujemy zabiegi:

 • jonoforeza
 • laser
 • magnetronik
 • prądy DD, ID
 • Tens
 • elektrostymulacja
 • ultradźwięki
 • sollux
 • masaż ręczny
 • ćwiczenia usprawniające
 • pionizacja
 • nauka czynności lokomocji

Rehabilitacja Lecznicza w Sędziszowie Młp.

Światłolecznictwo, w tym zabiegi:

 • naświetlanie lampą sollux (IR)
 • laseroterapia punktowa
 • laseroterapia skanerowa


Elektroterapia
, w tym zabiegi:

 • jonoforeza (JF) i galwanizacja
 • elektrostymulacja
 • Tens
 • prądy interferencyjne (ID)
 • prądy diadynamiczne (DD)
 • prądy Kotza
 • prady Traberta


Leczenie ultradźwiękami (UD) i fonoforeza (FF)

Leczenie polem magnetycznym niskiej częstotliwości:

 • magnetronik (MG)


Leczenie polem elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości
:

 • terapuls (TP)


Wodolecznictwo
, w tym:

 • masaż wirowy kończyn górnych
 • masaż wirowy kończyn dolnych


Kinezyterapia– leczenie ruchem
, w tym:

 • mobilizacja
 • ćwiczenia bierne (manualne)
 • ćwiczenia czynne i z oporem elastycznym
 • ćwiczenia manipulacyjne
 • nauka czynności lokomocji


Masaże „suche”, w tym:

 • masaż ręczny
 • masaż limfatyczny
 • masaż mechaniczny uciskowy


W warunkach domowych wykonujemy zabiegi:

 • jonoforeza
 • laser
 • magnetronik
 • prądy DD, ID
 • Tens
 • elektrostymulacja
 • ultradźwięki
 • sollux
 • masaż ręczny
 • ćwiczenia usprawniające
 • pionizacja
 • nauka czynności lokomocji

Personel Rehabilitacji w Ropczycach

Kierownik Działu Rehabilitacji Leczniczej

 • Lucyna Litwicka-Chmura – mgr rehabilitacji ruchowej

Fizjoterapeuci:

 • Justyna Andreasik – mgr fizjoterapii
 • Bogumiła Baran – mgr fizjoterapii
 • Martyna Babicz – mgr fizjoterapii
 • Monika Danek – mgr fizjoterapii
 • Katarzyna Dymińska – mgr fizjoterapii
 • Agnieszka Gredys-Łabaj – mgr fizjoterapii
 • Agata Jadwisiak – mgr fizjoterapii
 • Dorota Kazior – technik fizjoterapii
 • Katarzyna Kozak-Pas – mgr fizjoterapii
 • Bożena Kozioł – mgr fizjoterapii
 • Bernadeta Kuman-Kisiel – mgr fizjoterapii
 • Katarzyna Pietruś – mgr fizjoterapii
 • Justyna Pociask – mgr fizjoterapii
 • Łukasz Rogala – technik fizjoterapii
 • Magdalena Ryszka – mgr fizjoterapii
 • Małgorzata Siewierska – mgr fizjoterapii
 • Sylwia Wierzchanowska – mgr specjalista fizjoterapii
 • Dawid Wlezień – mgr fizjoterapii
 • Zuzanna Wójcik-Ptak – mgr fizjoterapii
 • Gabriela Zdziebło – mgr fizjoterapii


Masażyści:

 • Krzysztof Gąsior

 

Neurologopa:

 • mgr Monika Gierlach


Pedagodzy:

 • mgr Magdalena Stręk
 • mgr Halina Saj-Hendzel


Psycholodzy:

 • mgr Magdalena Białas
 • mgr Agata Chmiel


Rejestracja:

 • lic. Monika Trębicka

Personel Rehabilitacji w Sędziszowie Młp.

Kierownik Działu Rehabilitacji Leczniczej

 • Piotr Bała – mgr fizjoterapii


Fizjoterapeuci:

 • Karolina Buraś – mgr fizjoterapii
 • Zofia Chomiak – mgr fizjoterapii
 • Marcin Depa – mgr fizjoterapii
 • Aneta Dziewit-Kmieć – mgr fizjoterapii
 • Agata Filipek – technik fizjoterapii
 • Marta Jaworska – mgr fizjoterapii
 • Dawid Jędrych – mgr fizjoterapii
 • Agnieszka Kozek – lic. fizjoterapii
 • Monika Szpara – mgr fizjoterapii
 • Sylwia Pyskaty – mgr fizjoterapii
 • Anna Szczerba – mgr fizjoterapii
 • Jolanta Szeliga – mgr fizjoterapii
Witam na nowej stronie internetowej ZOZ Ropczyce

Z ogromną przyjemnością witam Państwa na nowej stronie internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach. Chciałbym podkreślić, że strona wciąż jest w fazie rozwoju i będziemy systematycznie dodawać nowe treści, więc proszę o cierpliwość w tym okresie przejściowym. Na tym etapie Wasze opinie i sugestie są dla nas niezmiernie ważne, dlatego serdecznie zachęcam do dzielenia się uwagami na adres e-mail: kontakt@zozropczyce.pl.

Tomasz Baran
Tomasz Baran
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach