Ułatwienia dostępu

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) stanowi kluczowy element systemu opieki zdrowotnej w Polsce, gwarantując kompleksową i zorganizowaną opiekę medyczną dla każdej osoby uprawnionej do korzystania z usług zdrowotnych, która mieszka lub przebywa na terenie kraju.

Telefony rejestracji do lekarzy w
Przychodni Rejonowej w Ropczycach

Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ):
tel. 17 2218 594, 17 2231 721, 17 2231 746
Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Poradnia „D”): 17 2231 702

W sprawie szczepień dzieci zdrowych, proszę dzwonić na numery telefonów służbowych pielęgniarek Poradni POZ – „D” w godz. 11:00 – 14:00:

  • 600 069 581 – Elżbieta Duliban,
  • 510 535 935 – Małgorzata Pichla.

Telefony rejestracji ogólnej do Przychodni Rejonowej w Sędziszowie Młp., ul. 3 Maja 2:

  • 17 2220 850 (Poradnia ogólna)
  • 17 2216 662 (Poradnia Chirurgiczna i Urazowo-Ortopedyczna).

 

Telefony do pozostałych placówek POZ
(filii Przychodni Rejonowych) znajdziesz w dziale „Kontakt”.

Wykaz godzin pracy lekarzy POZ w ZOZ Ropczyce znajdziesz w menu górnym POZ dla poszczególnych placówek POZ.

Świadczenia zdrowotne w rodzaju „Podstawowa Opieka Zdrowotna” w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz
  • w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego

w przypadkach nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, które nie są stanem nagłym

  • w budynku Przychodni Rejonowej  w Ropczycach, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54 (wejście Poradni dla Dzieci), tel. 17 2231 742,
  • w budynku przy ul. Wyspiańskiego 14 w Sędziszowie Młp., tel 17 2220 856.

W celu wyboru lub zmiany lekarza, pielęgniarki i położnej, wypełnij i dostarcz do naszych przychodni deklarację wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ:

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej

W trosce o wysoki poziom naszych świadczeń prosimy o wypełnienie ankiet satysfakcji pacjenta:

Ankieta satysfakcji pacjenta z otrzymanej usługi medycznej Przychodnia Rejonowa Ropczyce / Sędziszów Młp. Poradnie POZ / Poradnie specjalistyczne

Ankieta satysfakcji pacjenta z otrzymanej usługi medycznej w szpitalu

Ankieta satysfakcji kobiet korzystających z ambulatoryjnej opieki okołoporodowej

Witam na nowej stronie internetowej ZOZ Ropczyce

Z ogromną przyjemnością witam Państwa na nowej stronie internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach. Chciałbym podkreślić, że strona wciąż jest w fazie rozwoju i będziemy systematycznie dodawać nowe treści, więc proszę o cierpliwość w tym okresie przejściowym. Na tym etapie Wasze opinie i sugestie są dla nas niezmiernie ważne, dlatego serdecznie zachęcam do dzielenia się uwagami na adres e-mail: kontakt@zozropczyce.pl.

Tomasz Baran
Tomasz Baran
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach