Ułatwienia dostępu

Medycyna Pracy

Poradnia Medycyny Pracy jest jednostką podstawową służby medycyny pracy powołana w celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania, a także w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.

Poradnia Medycyny Pracy mieści się w Przychodni Rejonowej w Ropczycach,

ul. Wyszyńskiego 54 na II piętrze w pokoju 222 i 224.

Rejestracja do Medycyny Pracy – telefonicznie w godzinach pracy poradni:

 • gabinet nr 222, tel. 17 2231 732 – od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 14:25
 • gabinet nr 224, tel. 17 2231 711 – od poniedziałku do piątku w godz. 7:25 – 14:25 oraz w środy do godz. 18:00.


Kontakt w sprawie zawarcia umowy na świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej:


W Poradni Medycyny Pracy przyjmują następujący lekarze:

 • lek. med. Agnieszka Kania,
 • lek. med. Anna Pszeniczna.

Organem kontrolującym podstawową służbę medycyny pracy jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.

Zadania Służby Medycyny Pracy wykonują lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i inne osoby o kwalifikacjach niezbędnych do wykonywania wielodyscyplinarnych zadań tej służby. Osoby realizujące te zadania przy wykonywaniu czynności zawodowych są niezależne od pracodawców, pracowników i ich przedstawicieli oraz innych podmiotów, na których zlecenie realizują zadania tej służby.

Badanie profilaktyczne kandydatów do szkoły ponadpodstawowej lub szkoły wyższej

Na badanie profilaktyczne kandydat do szkoły ponadpodstawowej lub szkoły wyższej powinien zgłosić się z:

 1. Wypełnionym skierowaniem pisemnym ze szkoły, w której uczeń ma zamiar rozpocząć naukę.
 2. Rodzicem lub opiekunem prawnym – w przypadku ucznia do 18 roku życia. Uczeń, który ukończył 16 rok życia może zgłosić się na badania bez rodzica (bądź opiekuna prawnego), jeżeli posiada pisemną zgodę na przeprowadzenie badania (Zgoda_rodzica.pdf).
 3. Dokumentem tożsamości (aktualną legitymacją szkolną, dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem).
 4. W przypadku noszenia okularów, soczewek kontaktowych, bądź aparatu słuchowego należy zabrać na wizytę.
 5. Kserokopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 6. W przypadku poważnych problemów zdrowotnych ksero dokumentacji leczenia.
 7. W przypadku PADACZKI aktualną opinię leczącego neurologa z badaniem EEG.
 8. Kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 9. Spisem leków aktualnie zażywanych na choroby przewlekłe.

 

ORGANIZACJA BADAŃ

 1. Terminy wizyty w Poradni Medycyny Pracy oraz wizyty do lekarzy ustala się w każdy dzień roboczy tygodnia telefonicznie w godzinach 13:00 – 14:00 w gabinetach:
  • Gabinet nr 224, tel. 17 22 31 711
  • Gabinet nr 222, tel. 17 22 31 732
 1. W danym dniu będą przyjęci tylko uczniowie zapisani na dany termin.

 

BADANIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE

Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych są wykonywane po zakwalifikowaniu się do szkoły ponadpodstawowej lub szkoły wyższej. Są one niezbędne do odbycia praktyk zawodowych. Badania wykonywane są na własny koszt. Do Poradni Medycyny Pracy należy zgłosić się na umówioną wcześniej wizytę ze skierowaniem wydanym przez szkołę/uczelnię wraz z wynikami wymazów (kał na nosicielstwo-dwa komplety kserokopii) i KSIĄŻECZKĄ ZDROWIA dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

Witam na nowej stronie internetowej ZOZ Ropczyce

Z ogromną przyjemnością witam Państwa na nowej stronie internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach. Chciałbym podkreślić, że strona wciąż jest w fazie rozwoju i będziemy systematycznie dodawać nowe treści, więc proszę o cierpliwość w tym okresie przejściowym. Na tym etapie Wasze opinie i sugestie są dla nas niezmiernie ważne, dlatego serdecznie zachęcam do dzielenia się uwagami na adres e-mail: kontakt@zozropczyce.pl.

Tomasz Baran
Tomasz Baran
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach