Ułatwienia dostępu

Skargi i wnioski

ZOZ w Ropczycach przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski w sposób gwarantujący równe traktowanie stron, zachowanie obiektywizmu, przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.

Procedura rozpatrywania skarg i wniosków w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach zawarta jest w poniższym załączniku:

Procedura rozpatrywania skarg i wniosków w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w Przychodni  Rejonowej w Ropczycach ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54, III p. pok. 315, tel. 17 2218 312 w poniedziałki w godz. 14:00 – 15:00.

www.zozropczyce.pl  e-mail: kontakt@zozropczyce.pl

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie,

Sekcja Skarg i Wniosków Wydziału Spraw Świadczeniobiorców

Skargi i wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00.

Adres do korespondencji: 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 8  tel. 17 8604 170, e-mail: skargi@nfz-rzeszow.pl

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Adres do korespondencji: 01-231 Warszawa ul. Płocka 11/13

Bezpłatna infolinia: 800-190-590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych) czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00.

Sekretariat tel. /22/ 532-82-50; fax /22/ 532-82-30, www.rpp.gov.pl  e-mail: kancelaria@rpp.gov.pl

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
00-193 Warszawa ul. Stawki 2
tel./fax: 22 531 03 00 (czynne w godz. 8.00-16.00)

www.giodo.gov.pl e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl 

Witam na nowej stronie internetowej ZOZ Ropczyce

Z ogromną przyjemnością witam Państwa na nowej stronie internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach. Chciałbym podkreślić, że strona wciąż jest w fazie rozwoju i będziemy systematycznie dodawać nowe treści, więc proszę o cierpliwość w tym okresie przejściowym. Na tym etapie Wasze opinie i sugestie są dla nas niezmiernie ważne, dlatego serdecznie zachęcam do dzielenia się uwagami na adres e-mail: kontakt@zozropczyce.pl.

Tomasz Baran
Tomasz Baran
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach