Ułatwienia dostępu

System Zarządzania Jakością

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług ZOZ w Ropczycach wdrożył, ciągle utrzymuje i zamierza stale doskonalić System Zarządzania Jakością, zgodny
z europejską normą ISO 9001. Funkcjonowanie systemu weryfikowane jest przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą. System poddawany jest corocznemu zewnętrznemu audytowi nadzoru, a w odstępach trzyletnich zewnętrznej ocenie w celu jego ponownej certyfikacji.

Każdorazowo jednostka certyfikująca pozytywnie oceniała funkcjonowanie systemu, w wyniku czego, począwszy od 2016 roku posiadamy nieprzerwanie certyfikowany System Zarządzania Jakością.

Polityka Jakości to deklaracja zawierająca główne zasady, jakimi chcemy się kierować w swoim rozwoju, stanowi zobowiązanie kierownictwa do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością oraz do spełniania wymagań zawartych w normie ISO 9001:2015 i jest podstawą do ustanowienia celów jakościowych.

Certyfikat ISO 9001:2015
Witam na nowej stronie internetowej ZOZ Ropczyce

Z ogromną przyjemnością witam Państwa na nowej stronie internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach. Chciałbym podkreślić, że strona wciąż jest w fazie rozwoju i będziemy systematycznie dodawać nowe treści, więc proszę o cierpliwość w tym okresie przejściowym. Na tym etapie Wasze opinie i sugestie są dla nas niezmiernie ważne, dlatego serdecznie zachęcam do dzielenia się uwagami na adres e-mail: kontakt@zozropczyce.pl.

Tomasz Baran
Tomasz Baran
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach