Ułatwienia dostępu

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia Diabetologiczna to specjalistyczna poradnia świadcząca usługi w zakresie diagnostyki      oraz leczenie schorzeń związanych z zaburzoną lub nieprawidłową tolerancją węglowodanów, a w szczególności:

 • diagnostyka i leczenie zaburzeń gospodarki węglowodanowej – stany przedcukrzycowe: nieprawidłowa glikemia na czczo, nietolerancja węglowodanów,
 • diagnostyka i leczenie poszczególnych typów cukrzycy: typu 1, typu 2, cukrzyca ciążowa i inne typy cukrzycy,
 • wdrażanie i modyfikowanie terapii hipoglikemizującej,
 • edukacja diabetologiczna chorych w zakresie prowadzenia samokontroli, diety i umiarkowanego wysiłku fizycznego,
 • umiejętności rozpoznawania przyczyn i objawów hipoglikemii i hiperglikemii,
 • umiejętności postępowania w stanie hipoglikemii i hiperglikemii,
 • profilaktyka powikłań cukrzycowych,
 • konsultacje chorych z cukrzycą na potrzeby innych specjalistów.

Wykaz godzin pracy lekarzy w Poradni Diabetologicznej:

Poradnia Diabetologiczna
w Ropczycach

ul. Kardynała Wyszyńskiego 54,
39-100 Ropczyce

lek. med. Anna Jopek

Poniedziałek

9:00 - 14:00

Wtorek

8:00 - 14:00

Środa

13:00 - 18:00

Czwartek

-

Piątek

9:00 - 14:00

Do poradni diabetologicznej należy zgłosić się w przypadku zauważenia jakiekolwiek oznak i objawów cukrzycy. Niektóre z kluczowych objawów są następujące:

 • doświadczanie częstego pragnienia,
 • częste oddawanie moczu,
 • niewyraźne widzenie i dezorientacja,
 • utrata masy ciała,
 • wahania nastroju i irytacja,
 • wysoki poziom glukozy,
 • wolno gojące się rany,
 • częste infekcje skóry,
 • wzrost poziomu cukru podczas ciąży.

Diabetolog jest lekarzem specjalistą, zajmującym się diagnozowaniem i leczeniem, oraz profilaktyką cukrzycy i jej powikłań.

Diabetolog diagnozuje i leczy pacjentów z:

 • cukrzycą typu 1,
 • cukrzycą typu 2, innymi rzadszymi odmianami choroby
 • cukrzyca powstałą w czasie ciąży  – cukrzyca ciążowa
 • stanem przedcukrzycowym,
 • hipoglikemią bądź hiperglikemią

W poradni diabetologicznej pacjent uzyska poradę diabetologiczną, która składa się z zebrania wywiadu chorobowego (kiedy została rozpoznana cukrzyca, jak była dotąd leczona, jakie badania wykonywano, czy obecne są powikłania cukrzycy). Następnie lekarz zapyta o aktualne wyniki glikemii, epizody hipoglikemii (zbyt niskiego poziomu cukru we krwi) oraz samopoczucie. Zostanie przeprowadzone badanie przedmiotowe, pomiar ciśnienia tętniczego oraz pomiar wagi i wzrostu. Otrzymamy zalecenia dotyczące dalszego leczenia oraz skierowanie na badania dodatkowe, o ile będzie to konieczne.

Z lekarzem diabetologiem współpracuje pielęgniarka diabetologiczna, której zadaniem jest edukacja diabetologiczna.

Pielęgniarka edukuje pacjenta w zakresie:

 • samokontroli w warunkach domowych,
 • obsługi glukometru,
 • zasadach samokontroli, jak często i kiedy mierzyć cukier,
 • stosowania systemów ciągłego monitorowania glikemii jak Libra 2, Dexcom 6,
 • edukuje w zakresie obsługi pena, technik podawania insuliny, jeśli zaistnieje taka konieczność,  miejsc jej podawania,
 • edukuje w zakresie podstawowych zasad żywienia, jakie produkty żywnościowe wybierać a które są zabronione,
 • edukuje w zakresie umiejętności rozpoznawania i postępowania w stanie hipo – hiperglikemii.

W poradni diabetologicznej można skorzystać z porady dietetyka w zakresie diety zalecanej w zaburzeniach gospodarki węglowodanowej i w schorzeniach towarzyszących.

Rejestracja do poradni diabetologicznej odbywa się na podstawie e-skierowania ( 4-ro cyfrowy kod dostępu oraz pesel) osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osób trzecich lub innych środków komunikacji elektronicznej.

E-skierowanie może być wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza specjalistę, który ma podpisaną umowę z NFZ. Od czasu jego otrzymania powinniśmy skontaktować się z rejestracją do poradni w ciągu 30 dni, celem ustalenia terminu wizyty.

Udając się na pierwszą wizytę do diabetologa powinniśmy zabrać ze sobą posiadane wyniki badań dotychczas wykonanych (glukoza na czczo, doustny test tolerancji glukozy, hemoglobina glikowana –  HbA1C, mocz w kierunku obecności białka i ketonów, prowadzone zapisy poziomu glukozy za pomocą glukometru) oraz odbytych konsultacji specjalistycznych, jak również ewentualne karty wypisu ze szpitala.

Cukrzyca uznana jest za chorobę cywilizacyjną, występuje w kilku odmianach. Najczęściej odnotowywane są zachorowania na cukrzycę typu 1 i cukrzycę typu 2. Cukrzyca typu 1 polega na bardzo dużym niedoborze insuliny w organizmie człowieka i wymaga podawania insuliny w postaci iniekcji podskórnych. Cukrzyca typu 2 to stosunkowo mniejsze niedobory insuliny oraz towarzysząca im odporność tkanek chorego na jej działanie. Cukrzyca to choroba, której nie wolno lekceważyć, gdyż często prowadzi do groźnych powikłań, a w skrajnych przypadkach do śmierci. Najgroźniejsze powikłania związane z cukrzycą to m.in. udar, zawał serca, niewydolność nerek, ślepota, miażdżyca kończyn dolnych i nasilenie miażdżycy prowadzącej do amputacji kończyn. Dla osób chorych na cukrzycę niezwykle ważne jest, aby pozostawać pod stałą opieką lekarza diabetologa oraz zachować regularność konsultacji lekarskich.

Witam na nowej stronie internetowej ZOZ Ropczyce

Z ogromną przyjemnością witam Państwa na nowej stronie internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach. Chciałbym podkreślić, że strona wciąż jest w fazie rozwoju i będziemy systematycznie dodawać nowe treści, więc proszę o cierpliwość w tym okresie przejściowym. Na tym etapie Wasze opinie i sugestie są dla nas niezmiernie ważne, dlatego serdecznie zachęcam do dzielenia się uwagami na adres e-mail: kontakt@zozropczyce.pl.

Tomasz Baran
Tomasz Baran
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach