Ułatwienia dostępu

Poradnia Leczenia Uzależnień

Świadczenia z zakresu leczenia uzależnień od alkoholu oraz innych środków psychostymulujących realizowane są w szczególności w następujących obszarach:

  • psychoterapia uzależnienia od alkoholu,
  • pomoc osobom uzależnionym oraz współuzależnionym,
  • diagnoza psychologiczna
  • konsultacje psychiatryczne,
  • kierowanie na oddział detoksykacyjny,
  • konsultacje i poradnictwo w sytuacjach problemowych,
  • działalność profilaktyczna.

Wykaz godzin pracy lekarzy
w Poradni Leczenia Uzależnień:

Poradnia Leczenia Uzależnień w Ropczycach

ul. Kardynała Wyszyńskiego 54,
39-100 Ropczyce

lek.med. Andrzej Kaźmierczak

Poniedziałek

-

Wtorek

-

Środa

13:00 - 15:00

Czwartek

12:25 - 15:00

Piątek


terap. Elżbieta Miłto

Poniedziałek

10:30 - 20:00

Wtorek

10:30 - 19:00

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

lek.med. Agnieszka Orechwo

Poniedziałek

14:00 - 15:00

Wtorek

-

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

psych. Patrycja Gierlicka

Poniedziałek

15:00 - 18:00

Wtorek

8:25 - 13:00

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

terap. Iwona Wróbel

Poniedziałek

8:30 - 18:30

Wtorek

8:30 - 17:30

Środa

-

Czwartek

-

Piątek

-

Specjalista i instruktor psychoterapii uzależnień prowadzi pracę terapeutyczną z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, współuzależnionymi oraz dorosłymi dziećmi alkoholików, tzw. syndrom DDA.

Do Poradnia Leczenia Uzależnień  nie jest wymagane skierowanie.

Poradnia Leczenia Uzależnień obejmuje również opieką pacjentów nie posiadających w chwili zgłoszenia aktualnego ubezpieczenia.

Witam na nowej stronie internetowej ZOZ Ropczyce

Z ogromną przyjemnością witam Państwa na nowej stronie internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach. Chciałbym podkreślić, że strona wciąż jest w fazie rozwoju i będziemy systematycznie dodawać nowe treści, więc proszę o cierpliwość w tym okresie przejściowym. Na tym etapie Wasze opinie i sugestie są dla nas niezmiernie ważne, dlatego serdecznie zachęcam do dzielenia się uwagami na adres e-mail: kontakt@zozropczyce.pl.

Tomasz Baran
Tomasz Baran
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach