Ułatwienia dostępu

Izba przyjęć

Na izbie przyjęć pacjenci są poddawani badaniom fizycznym i diagnostycznym, oraz ocenie lekarza lub pielęgniarki w celu ustalenia, czy wymagają dalszej hospitalizacji. Izba przyjęć jest więc pierwszym punktem kontaktu pacjentów z systemem opieki zdrowotnej w szpitalu.

Izba przyjęć
w Sędziszowie Małopolskim

ul. Wyspiańskiego 14
39-120 Sędziszów Młp.

telefon: 17 2220 828
e-mail: ip@zozropczyce.pl

Izbą Przyjęć kieruje lek. med. Marcin Ściegienny.

p.o. Pielęgniarka Oddziałowa Izby Przyjęć: mgr Maria Franczyk.
Godziny pracy pielęgniarki oddziałowej: poniedziałek – piątek: 07:00 – 14:35.

Izba Przyjęć Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Młp. jest położona na parterze, przy głównym wejściu do szpitala (przy podjeździe dla karetek pogotowia ratunkowego). Jest to jednostka organizacyjna szpitala pracująca w trybie ciągłym. Stanowi ona łącznik pacjenta ze szpitalem. Tu zgłaszają się pacjenci kierowani przez lekarzy POZ i lekarzy specjalistów w celu kontynuacji leczenia. Wyposażona jest w niezbędny sprzęt pozwalający na podejmowanie czynności ratujących życie. W Izbie Przyjęć całodobowo pełni dyżur wysoko wykwalifikowany personel pielęgniarski i lekarski.

Do zadań Izby Przyjęć należy:

  • rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych,
  • zapewnienie niezwłocznego zbadania przez lekarza dyżurnego,
  • objęcie pacjenta doraźną opieką pielęgniarską i lekarską stosownie do jego stanu, w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków,
  • przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji,
  • udzielenie porady i pomocy doraźnej pacjentowi nie zakwalifikowanemu do hospitalizacji,
  • prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej,
  • koordynacja, w uzasadnionych przypadkach, transportu chorych na konsultacje do innych szpitali.
Izba Przyjęć w Sędziszowie Małopolskim na Podkarpaciu
Witam na nowej stronie internetowej ZOZ Ropczyce

Z ogromną przyjemnością witam Państwa na nowej stronie internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach. Chciałbym podkreślić, że strona wciąż jest w fazie rozwoju i będziemy systematycznie dodawać nowe treści, więc proszę o cierpliwość w tym okresie przejściowym. Na tym etapie Wasze opinie i sugestie są dla nas niezmiernie ważne, dlatego serdecznie zachęcam do dzielenia się uwagami na adres e-mail: kontakt@zozropczyce.pl.

Tomasz Baran
Tomasz Baran
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach