Ułatwienia dostępu

Rada Społeczna

Rada społeczna zakładu opieki zdrowotnej to organ opiniodawczy i doradczy dla samorządu oraz dyrektora placówki, zajmujący się m.in. opiniowaniem decyzji dotyczących zakupu sprzętu medycznego i planów finansowych.

Rada społeczna zakładu opieki zdrowotnej to organ opiniodawczy dla właściciela ZOZ (czyli dla samorządu) oraz doradczy wobec dyrektora ZOZ. Główne zadanie rady polega na wydawaniu opinii dotyczących m.in. kupna nowego sprzętu medycznego, zmiany działalności, czy zmiany dyrektora. Rada opiniuje też plany finansowe i inwestycyjne placówki, kredyty bankowe, dotacje oraz podział zysku.

Radę społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący podmiot leczniczy. W posiedzeniach rady społecznej uczestniczy dyrektor podmiotu leczniczego oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w podmiocie leczniczym.

Dokładne zadania oraz sposób powoływania Rady społecznej określa art. 48 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności.

Skład rady:

  • Furtak Piotr – Przewodniczący
  • Broda Jarosław – Przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego
  • Frysztak Bernadetta – Członek Rady
  • Bączkowski Andrzej – Członek Rady
  • Poręba Halina – Członek Rady
  • Rojek Józef – Członek Rady
  • Rydzik Jan – Członek Rady
Witam na nowej stronie internetowej ZOZ Ropczyce

Z ogromną przyjemnością witam Państwa na nowej stronie internetowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach. Chciałbym podkreślić, że strona wciąż jest w fazie rozwoju i będziemy systematycznie dodawać nowe treści, więc proszę o cierpliwość w tym okresie przejściowym. Na tym etapie Wasze opinie i sugestie są dla nas niezmiernie ważne, dlatego serdecznie zachęcam do dzielenia się uwagami na adres e-mail: kontakt@zozropczyce.pl.

Tomasz Baran
Tomasz Baran
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach