Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Rehabilitacja Lecznicza

 

rehabilitacja_011


Świadczenia opieki zdrowotnej z rehabilitacji leczniczej wykonywane są bezpłatnie w ramach umowy z NFZ w dwóch lokalizacjach:

w następujacych zakresach:

 

Kierownik Działu Rehabilitacji Leczniczej: mgr Lucyna Litwicka-Chmura

 

 

Zasady rejestracji i skierowań na zabiegi

 

Pacjenci mogą rejestrować się osobiście, telefonicznie i przez osoby trzecie. Po rejestracji telefonicznej pacjent jest już w kolejce oczekujących. Każda osoba wpisana na listę oczekujących do Poradni Rehabilitacyjnej, Ośrodka Rehabilitacji Dziennej oraz na fizjoterapię ambulatoryjną (tj. zabiegową) musi dostarczyć oryginał skierowania w ciągu 14 dni od daty rejestracji i wpisu na listę oczekujących. W przeciwnym wypadku zostanie skreslony z tej listy.

 

Na podstawie jednego skierowania, pacjent może wpisać się wyłącznie na jedną listę oczekujących.

Skierowanie na zabiegi rehebilitacyjne w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej należy zarejestrować do 30 dni od daty wystawienia.  

Pacjent ma obowiązek powiadomić personel działu o rezygnacji z wizyt lub zabiegów. 

Pacjent, który nie stawił się u świadczeniodawcy w wyznaczonym terminie udzielania świadczeń będzie skreślony z listy oczekujących. Przywrócenie na listę oczekujących możliwe jest na wniosek pacjenta nie później niż w terminie 7 dni od ustania przyczyny niezgłoszenia się i po udokumentowaniu, iż niezgłoszenie nastąpiło z powodu siły wyższej.

 

Dział Rehabilitacji Leczniczej wyposażony jest w wysokiej klasy urządzenia do kinezyterapii oraz aparaturę do zabiegów fizykalnych. Pomieszczenie  zabiegowe oraz węzły sanitarno-higieniczne dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Aby stworzyć pacjentom takie warunki zainwestowaliśmy środki własne oraz uzyskaliśmy wsparcie finansowe z Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

logo powiatlogo uelogo pfron

 

 

 Dział rehabilitacji ZOZ Ropczyce świadczy usługi w zakresie:

 

Rehabilitacja Lecznicza w Ropczycach


 

Rehabilitacja Lecznicza w Sędziszowie Młp.


Światłolecznictwo, w tym zabiegi:

 • naświetlanie lampą kwarcową (UV)
 • naświetlanie lampą sollux (IR)
 • laseroterapia punktowa
 • laseroterapia skanerowa

 

 

Elektroterapia, w tym zabiegi:

 • jonoforeza  (JF)
 • galwanizacja
 • prądy diadynamiczne (DD)
 • elektrostymulacja (ES)
 • Tens
 • prądy interferencyjne (ID)
 • prądy Kotza
 • prądy Traberta


Krioterapia ciekłym azotem

 • krioterapia CO2 (zabieg płatny)

Leczenie ultradźwiękami (UD) i fonoforeza (FF)

Leczenie polem magnetycznym niskiej częstotliwości:

 • magnetronik (MG)

Leczenie polem elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości, w tym:

 • terapuls (TP)
 • diatermia krótkofalowa (DKF)

Wodolecznictwo, w tym:

 • masaż wirowy kręgosłupa i kończyn dolnych
 • masaż wirowy kończyn  dolnych
 • masaż wirowy kończyn górnych
 • masaż hydropowietrzny (kąpiel perełkowa)
 • masaż podwodny całego ciała


Kinezyterapia:

 • mobilizacja
 • ćwiczenia bierne (manualne i na przyrządach)
 • ćwiczenia czynne i z oporem elastycznym
 • ćwiczenia na przyrządach typu rotory, wioślarz, bieżnia, wyciąg
 • ćwiczenia manipulacyjne
 • ćwiczenia na urządzeniach z wykorzystaniem BIOFEEDBACK
 • nauka czynności lokomocji

Masaże „suche", w tym:

 • masaż ręczny
 • masaż limfatyczny
 • masaż mechaniczny uciskowy
 • masaż wibracyjny aquavibron

Terapia manualna:

 • terapia powięziowa,
 • terapia punktów spustowych,
 • terapia manualna wg. koncepcji Kaltenborna-Evjentha Mulligana.

Ćwiczenia indywidualne wg metody PNF, NDT - Bobath, Mc Kenzie, SI, FITS.

 

Ćwiczenia specjalne i prowadzone.

  Światłolecznictwo, w tym zabiegi:
 • naświetlanie lampą sollux (IR)
 • laseroterapia punktowa
 • laseroterapia skanerowa
 • bioptron (zabieg płatny)

 


Elektroterapia, w tym zabiegi :

 • jonoforeza (JF) i galwanizacja
 • elektrostymulacja
 • Tens
 • prądy interferencyjne (ID)
 • prądy diadynamiczne (DD)
 • prądy Kotza
 • prady Traberta
Leczenie ultradźwiękami (UD) i fonoforeza (FF)

 

Leczenie polem magnetycznym niskiej częstotliwości:

 • magnetronik (MG)

Leczenie polem elektromagnetycznym wysokiej częstotliwości:
 • terapuls (TP)

Wodolecznictwo, w tym:

 • masaż wirowy kończyn górnych
 • masaż wirowy podwodny


Kinezyterapia– leczenie ruchem, w tym:

 • mobilizacja
 • ćwiczenia bierne (manualne)
 • ćwiczenia czynne i z oporem elastycznym
 • ćwiczenia manipulacyjne
 • nauka czynności lokomocji

Masaże „suche", w tym:

 • masaż ręczny
 • masaż limfatyczny
 • masaż mechaniczny uciskowy

Krioterapia (CO2) - (zabieg płatny)

 

W warunkach domowych wykonujemy zabiegi:
 • jonoforeza
 • laser
 • magnetronik
 • prądy DD, ID
 • Tens
 • elektrostymulacja
 • ultradźwięki
 • sollux
 • masaż ręczny
 • ćwiczenia usprawniające
 • pionizacja
 • nauka czynności lokomocji
  W warunkach domowych wykonujemy zabiegi:
 • jonoforeza
 • laser
 • magnetronik
 • prądy DD, ID
 • Tens
 • elektrostymulacja
 • ultradźwięki
 • sollux
 • masaż ręczny
 • ćwiczenia usprawniające
 • pionizacja
 • nauka czynności lokomocji
       

W ramach rehabilitacji w warunkach domowych prowadzimy edukację zdrowotną pacjenta i jego opiekunów, w tym naukę wykonywania ćwiczeń. 

 

Personel Rehabilitacji w Ropczycach

 

Personel Rehabilitacji w Sędziszowie Młp.

 

Kierownik Działu Rehabilitacji Leczniczej

 • Lucyna Litwicka-Chmura
  - mgr rehabilitacji ruchowej

 

 


Kierownik Zespołu Techników

 • Piotr Bała - mgr fizjoterapii

Fizjoterapeuci:

 • Bogumiła Baran - mgr fizjoterapii
 • Monika Danek - mgr fizjoterapii
 • Dariusz Darłak - mgr fizjoterapii
 • Katarzyna Dymińska - mgr fizjoterapii
 • Karol Galiński - mgr fizjoterapii
 • Agnieszka Gredys-Łabaj - mgr fizjoterapii
 • Agata Jadwisiak - mgr fizjoterapii
 • Dorota Kazior - technik fizjoterapii
 • Katarzyna Kozak-Pas - mgr fizjoterapii
 • Bożena Kozioł - mgr fizjoterapii
 • Bernadeta Kuman-Kisiel - mgr fizjoterapii
 • Katarzyna Pietruś - mgr fizjoterapii
 • Justyna Pociask - mgr fizjoterapii
 • Mikołaj Pragłowski - lic. fizjoterapii
 • Magdalena Ryszka - technik fizjoterapii
 • Małgorzata Siewierska - mgr fizjoterapii
 • Sylwia Wierzchanowska - mgr fizjoterapii
 • Dawid Wlezień - mgr fizjoterapii
 • Zuzanna Wójcik-Ptak - mgr fizjoterapii
 • Gabriela Zdziebło - mgr fizjoterapii

  

 

  Fizjoterapeuci:
 • Karolina Buraś - mgr fizjoterapii
 • Zofia Chomiak - mgr fizjoterapii
 • Marcin Depa - mgr fizjoterapii
 • Aneta Dziewit-Kmieć - mgr fizjoterapii
 • Agata Filipek - technik fizjoterapii
 • Marta Jaworska - mgr fizjoterapii
 • Dawid Jędrych - mgr fizjoterapii
 • Agnieszka Kozek - lic. fizjoterapii
 • Monika Szpara - mgr fizjoterapii
 • Sylwia Pyskaty - mgr fizjoterapii
 • Anna Szczerba - mgr fizjoterapii
 • Jolanta Szeliga - mgr fizjoterapii
 • Monika Węglarz - lic. fizjoterapii
Masażyści:
 • Krzysztof Gąsior - technik masażysta

 

   

 

Logopedzi:

 • mgr Monika Gierlach
 • mgr Gabriela Niedźwiedź
   

Pedagodzy:

 • mgr Magdalena Stręk
 • mgr Halina Saj-Hendzel
   

Psycholodzy:

 • mgr Agata Chmiel
 • mgr Gabriela Niedźwiedź
   

Rejestracja:

 • Dorota Drozd
 • lic. Monika Trębicka
   

 

logo powiat

Powiat Ropczycko-Sędziszowski jest beneficjentem projektu pt. „Zwiększenie jakości i dostępności do usług medycznych w zakresie rehabilitacji na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego poprzez rozbudowę bazy technicznej  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach."

Całkowita wartość projektu: 2 275 513,53 PLN

Środki własne powiatu w kwocie: 718 094,4 PLN

 

Rezultatem projektu jest:

 • uzyskanie dodatkowej powierzchni zabiegowej poprzez nadbudowę kondygnacji w skrzydle południowym budynku,
 • rozszerzenie zakresu świadczonych usług o zabiegi masażu podwodnego, masażu hydropowietrznego i krioterapii ciekłym azotem,
 • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych z budową węzłów sanitarno-higienicznych włącznie,
 • wyposażenie działu w nowy, wysokiej klasy sprzęt i aparaturę do zabiegów.

 

logo ue

Dział Rehabilitacji korzysta ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz ze środków powiatu ropczycko-sędziszowskiego w ramach projektu pt. „Zwiększenie jakości i dostępności do usług medycznych w zakresie rehabilitacji na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego poprzez rozbudowę bazy technicznej  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach."

Całkowita wartość: 2 275 513,53 PLN

Kwota dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 557 419,10 PLN

Wartość sprzętu: 550 542,68 PLN

Beneficjant projektu: Powiat Ropczycko-Sędziszowski

Rezultatem projektu jest:

 • uzyskanie dodatkowej powierzchni zabiegowej poprzez nadbudowę kondygnacji w skrzydle południowym budynku,
 • rozszerzenie zakresu świadczonych usług o zabiegi masażu podwodnego, masażu hydropowietrznego i krioterapii ciekłym azotem,
 • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych z budową węzłów sanitarno-higienicznych włącznie,
 • wyposażenie działu w nowy, wysokiej klasy sprzęt i aparaturę do zabiegów.

 

logo pfron

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami w 2008 r." Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznał kwotę 122 023,37 zł na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.

W ramach tej kwoty Dział Rehabilitacji w Ropczycach i w Sędziszowie Młp. został doposażony w sprzęt do ćwiczeń oraz aparaturę do zabiegów fizykalnych w tym: elektrolecznictwa, hydroterapii, ultradźwięków, światłolecznictwa, leczenie polem elektromagnetycznym dla potrzeb osób korzystających z rehabilitacji ambulatoryjnej oraz w warunkach domowych.

Całkowita wartość projektu: 162 697,83 PLN

Kwota dofinansowana przez PFRON: 122 023,37 PLN

 

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II" w  Sędziszowie Młp. w 2013 roku zostały wykonane 2 pomieszczenia higieniczno-sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość projektu: 31 788,02 PLN

Kwota dofinansowana przez PFRON: 19 072,81 PLN

W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II"  w 2014 r. do Działu Rehabilitacji w Ropczycach zakupiono urządzenia rehabilitacyjne.

Całkowita wartość projektu: 44 000,00 PLN.

Kwota dofinansowania przez PFRON: 26 400,00 PLN.

PFRON dofinansował również wykonanie poreczy przyściennych na korytarzu działu.