Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Rehabilitacja Lecznicza

 

rehabilitacja_011


Świadczenia opieki zdrowotnej z rehabilitacji leczniczej wykonywane są bezpłatnie w ramach umowy z NFZ w dwóch lokalizacjach:

w następujacych zakresach:

 

Kierownik Działu Rehabilitacji Leczniczej: mgr Lucyna Litwicka-Chmura

 

 

Zasady rejestracji i skierowań na zabiegi

 

Pacjenci mogą rejestrować się osobiście, telefonicznie i przez osoby trzecie. Po rejestracji telefonicznej pacjent jest już w kolejce oczekujących. Każda osoba wpisana na listę oczekujących do Poradni Rehabilitacyjnej, Ośrodka Rehabilitacji Dziennej oraz na fizjoterapię ambulatoryjną (tj. zabiegową) musi dostarczyć oryginał skierowania w ciągu 14 dni od daty rejestracji i wpisu na listę oczekujących. W przeciwnym wypadku zostanie skreslony z tej listy.

 

Na podstawie jednego skierowania, pacjent może wpisać się wyłącznie na jedną listę oczekujących.

Skierowanie na zabiegi rehebilitacyjne w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej należy zarejestrować do 30 dni od daty wystawienia.  

Pacjent ma obowiązek powiadomić personel działu o rezygnacji z wizyt lub zabiegów. 

Pacjent, który nie stawił się u świadczeniodawcy w wyznaczonym terminie udzielania świadczeń będzie skreślony z listy oczekujących. Przywrócenie na listę oczekujących możliwe jest na wniosek pacjenta nie później niż w terminie 7 dni od ustania przyczyny niezgłoszenia się i po udokumentowaniu, iż niezgłoszenie nastąpiło z powodu siły wyższej.

 

Dział Rehabilitacji Leczniczej wyposażony jest w wysokiej klasy urządzenia do kinezyterapii oraz aparaturę do zabiegów fizykalnych. Pomieszczenie  zabiegowe oraz węzły sanitarno-higieniczne dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Aby stworzyć pacjentom takie warunki zainwestowaliśmy środki własne oraz uzyskaliśmy wsparcie finansowe z Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

logo powiatlogo uelogo pfron

 

 

lokalizacja 

Dział Rehabilitacji – Przychodnia Rejonowa w Ropczycach

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54 - II i III poziomie (I i II piętro), 39-100 Ropczyce.
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zabiegi udzielane są od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 19:00.

Rejestracja i punkt informacyjny znajdują się na II poziomie - czynne:

 • poniedziałki, środy i piątki od 7:30  do 18:00,
 • wtorki i czwartki od 7:30 do 15:00.


telefon

logo niepelnosprawni17 2231 716 i 17 2218 616, 617 wew. 316, kierownik działu: wew. 314
516 689 829, 516 689 783

 
 

W trosce o wysoki poziom naszych świadczeń prosimy o wypełnienie ankiety satysfakcji pacjenta: Rehabilitacja_ankieta_satysfakcji_pacjenta.pdf

 

lokalizacja 

Dział Rehabilitacji – Przychodnia w Sędziszowie Młp.

ul. 3 Maja 2, 39-120 Sędziszów Młp.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zabiegi udzielane są od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 19:00.
Rejestracja i punkt informacyjny znajduję się na parterze.


telefon

17 2220 847, 516 689 929


   Rodzaj świadczonych usług                        Personel                     

 

 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej czynny od poniedziałkiu do piątku w godz. od 7:00 do 19:00.

Do ośrodka kwalifikuje lek. med. Lucyna Pawluk - specjalista rehabilitacji medycznej, po uprzednim ustaleniu terminu wizyty w rejestracji Działu Rehabilitacji Leczniczej.

 
 
 
Poradnia Rehabilitacyjna realizuje świadczenia w rodzaju lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej:
 • lek. med. Małgorzata Kądziela       - środy 12:00 - 20:00,
 • lek. med. Lucyna Pawluk               - wtorki 10:00 - 12:00, piątki 16:00 - 18:00,
 • lek. med. Jolanta Man                  - czwartki 8:00 - 12:00.
 
Wizyta realizowana jest na podstawie skierowania, po wcześniejszej rejestracji i ustaleniu terminu wizyty.
Skierowanie do Poradni Rehabilitacyjnej wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
Ustalenie terminu wizyty odbywa się w rejestracji Działu Rehabilitacji Leczniczej  w Przychodni Rejonowej w Ropczycach - II pietro.
 
Na wizytę kwalifikującą do ośrodka lub na wizytę w poradni rehabilitacyjnej prosimy zabrać ze sobą:
 • dowód osobisty,
 • wyniki badań diagnostycznych, w tym badania RTG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego (opisy lub/i nosnik typu CD/DVD z zapisem badania),
 • posiadane wyniki z przeprowadzonych konsultacji,
 • karty informacyjne ze szpitala lub sanatorium,
 • zaświadczenia o odbytej rehabilitacji.
 
Prosimy zgłosić lekarzowi fakt wszczepienia implantów, stymulatorów, uczulenia na światło, padaczki, przyjmowania leków światłouczulających, chorób przewlekłych itp. oraz inne istotnych informacji o dotychczasowym leczeniu.

 

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

 

W naszym Ośrodku w Ropczycach dzieci mają możliwość korzystania z kompleksowej rehabilitacji, w której działania z zakresu fizjoterapii wspomagane są terapią neurologopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz terapią integracji sensorycznej. Praca całego zespołu rehabilitacyjnego skupia się na tym, by nasi pacjenci dochodzili do pełni zdrowia, nie tylko w sensie sprawności ruchowej, ale również funkcji psychospołecznej.

 

Jakie dzieci mogą być poddane rehabilitacji?

 

Do Oddziału przyjmowane są w szczególności dzieci:

 • z grupy wysokiego ryzyka ciążowo - porodowego;
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (np. przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie);
 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego;
 • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego;
 • z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu (z wyłączeniem zespołów nadpobudliwości psychomotorycznej);
 • z zespołami aberracji chromosomów (w tym z zespołem Downa);
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym dziecięce porażenie mózgowe);
 • z miopatiami, zanikami nerwowo - mięśniowymi, następstwami chorób urazowych i zapalnych OUN;
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej;
 • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii;
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

 

 

Kto może skierować Państwa dziecko do Ośrodka?

 

Skierowanie do Ośrodka Dziennego Dla Dzieci wystawiają lekarze następujących poradni specjalistycznych oraz lekarze specjalności:

 • neonatologicznej,
 • rehabilitacyjnej,
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej,
 • chirurgii dziecięcej,
 • endokrynologii dziecięcej,
 • diabetologii dziecięcej,
 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Przyjęcie do Ośrodka

 • Po przedstawieniu ważnego skierowania ustalana jest, w Rejestracji, data konsultacji lekarskiej.
 • Rejestracja czynna od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 17/22-31-716 w godzinach...
 • Na wizytę prosimy zabierać z sobą posiadane wyniki badań i dokumenty (karty informacyjne z pobytów w szpitalu).
 • Lekarz przyjmujący określa liczbę, częstotliwość, rodzaj, kolejność wykonywanych zabiegów, które mają na celu wspomóc Państwa dziecko.
 • Po zapoznaniu się z problemami pacjenta i ich analizie przez cały zespół możliwe są zmiany w częstotliwości i jakości zabiegów w zależności od potrzeb dziecka i postępów w jego terapii.

 

Rehabilitacja obejmuje w szczególności:

 • Poradę lekarską;
 • Wielospecjalistyczną poradę terapeutyczną;
 • Świadczenia terapeutyczne z zakresu kinezyterapii i fizykoterapii;
 • Świadczenia z zakresu diagnozy i terapii neurologopedycznej;
 • Świadczenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej;
 • Świadczenia z zakresu diagnozy i terapii integracji sensorycznej;
 • Świadczenia z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej.

 

 

Nasz personel

 

Lekarz

 • specjalista rehabilitacji medycznej Jolanta Man

Fizjoterapeuci

 • mgr Justyna Andreasik
 • tech. Dorota Kazior
 • mgr Katarzyna Pietruś
 • mgr Sylwia Wierzchanowska
 • mgr Paulina Wójcik
 • mgr Zuzanna Wójcik-Ptak

Pedagodzy:

 • mgr Halina Handzel-Saj
 • mgr Magdalena Stręk

Psycholog:

 • mgr Agata Chmiel
 • mgr Monika Wojnarowska

Neurologopeda:

 • mgr Monika Gierlach

Masażysta:

 • tech. masażysta Krzysztof Gąsior

 

 

 

Przez jaki czas można korzystać z rehabilitacji?

 

Czas pobytu dziecka w ORDDz uzależniony jest od wieku dziecka oraz jego stanu zdrowia. Ośrodek realizuje program wielospecjalistycznej, kompleksowej rehabilitacji dzieci wymagających intensywnego usprawniania. Rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku realizuje się:

 

 • dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat w czasie nie krótszym niż 1 godzina,
 • dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat w czasie nie krótszym niż 2 godziny,
 • dla dzieci w wieku od 8 do 18 lat w czasie nie krótszym niż 3 godziny.

 

Czas trwania udzielanych świadczeń dla jednego świadczeniobiorcy wynosi 120 dni w roku kalendarzowym i od 1 do 5 razy w tygodniu. Ocena świadczeń opiera się na realizowanych w ORDDz programach terapeutycznych opisanych liczbą i rodzajem wizyt przypadających przeciętnie na jedno dziecko. Ocena skuteczności leczenia odbywa się raz na trzy miesiące lub częściej w zależności od zaleceń lekarza prowadzącego.

W czasie pobytu dziecko objęte jest stałą kontrolą i okresową oceną stanu zdrowia i sprawności według standaryzowanych narzędzi (skale oceny funkcjonalnej, oceny video, neurologiczna ocena zaburzeń ruchowych według metod neurorozwojowych: NDT – Bobath, PNF i inne).

 

 

Obowiązki Rodzica/ Opiekuna prawnego dziecka

 

Ośrodek ściśle współpracuje z Rodzicami lub Opiekunami dziecka. Współpraca polega na uczestnictwie (w miarę możliwości) podczas pracy terapeuty z dzieckiem, poradnictwie, udzielaniu instruktażu w kwestii zaleceń postępowania rehabilitacyjnego.

Konieczne jest pisemne upoważnienie dla osoby (nie będącej Rodzicem), która przyprowadza, i pod opieką której przebywa dziecko w Ośrodku.

Prosimy o powiadomienie (przynajmniej dzień wcześniej) o nieobecności dziecka na terapii, aby umożliwić umówienie w to miejsce innego oczekującego na zabiegi. Jednocześnie informujemy, że dwukrotne niezgłoszenie o niemożliwości uczestnictwa w zajęciach w ramach usprawniania w ORDDz jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu w Ośrodku.

 

 

Jak przygotować dziecko na wizytę u fizjoterapeuty?

 • Dobór godziny wizyty najlepiej dopasować do rytmu dobowego dziecka. Jeśli śpi i jest karmione o stałych porach to wybieramy moment jego naturalnej aktywności.
 • Nie może być bezpośrednio po jedzeniu, ale też nie powinien być głodny. Mając to na uwadze i przy założeniu, że odstępy pomiędzy karmieniami wynoszą 3-4 godziny, to optymalną porą na rehabilitację będzie czas od półgodziny do godziny po jedzeniu.
 • Nie może być bezpośrednio po szczepieniu. Należy odczekać minimum 3 dni, a w razie wystąpienia odczynu poszczepiennego czekamy, aż do momentu ustąpienia zmian.
 • Nie może mieć gorączki, ani żadnej infekcji.

 

 


logo niepelnosprawni

Nasza przychodnia dostosowana jest do potrzeb osób mniej sprawnych. 

W Ropczycach posiadamy 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, tj. 2 miejsca od strony głównego wejścia do przychodni oraz 3 miejsce od strony wschodniej tuż obok windy, do której korzystania zachęcamy.

Windą dostaniecie się państwo do Działu Rehabilitacji. 

Na II poziomie znajduje się rejestracja, pracownia kinezyterapii, wodolecznictwa, masażu leczniczego, oraz szatnie i pomieszczenia sanitarno-higieniczne dostosowane do Państwa potrzeb. Nad wanną do masażu podwodnego i kąpieli perełkowej zamontowany jest podnośnik sufitowy.

Na III poziomie znajduje się pracownia fizykoterapii oraz dostosowana toaleta.

 

 

W Sędziszowie Młp. posiadamy 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przed każdym wejściem znajdują się podjazdy, w budynku możecie korzystać państwo z windy.

Rehabilitacja znajduje się na parterze w budynku przychodni przy ul. 3 Maja 2 - rejestracja, pracownia kinezyterapii i masażu leczniczego, pracownia fizykoterapii oraz pomieszczenie sanitarno-higieniczne dostosowane do Państwa potrzeb.

Do Państwa dyspozycji na czas zabiegów jest wózek inwalidzki, kule i/lub balkoniki. Powierzchnie podłóg są antypoślizgowe. Stoły do ćwiczeń, masażu i fizykoterapii są z regulowana wysokością.

Do pacjentów, którzy nie są w stanie dojechać na zabiegi ze względu na bardzo duże ograniczenia sprawności psycho-fizycznej dojeżdżamy własnym środkiem transportu na rehabilitację w warunkach domowych.