Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Opieka psychiatryczna i leczenia uzależnień

 

Rejestracja:
osobiście lub telefonicznie tel. 17 22 31 708


Świadczymy usługi w ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

 

 • PSYCHIATRII DLA DOROSŁYCH
 • TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

 

Kadra lekarsko-terapeutyczna:

 • lek Andrzej Kaźmierczak - specjalista psychiatrii
 • lek. Romuald Radziewicz - specjalista psychiatrii
 • Ewa Kusibab – psycholog
 • Katarzyna Wisz - psycholog
 • Agata Chmiel - psycholog
 • Iwona Wróbel - pedagog, w procesie certyfikacji specjalista psychoterapii uzależnień
 • Elżbieta Miłto - instruktor terapii uzależnień

 

Harmonogram godzin pracy Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Leczenia Uzależnień znajdziesz w pliku:

Psychiatria_harmonogram_godzin_pracy.pdf


Poradnia Zdrowia Psychicznego

W ramach kontraktu z NFZ nasza poradnia zdrowia psychicznego zajmuje się leczeniem wszelkich zaburzeń natury psychicznej. Naszym pacjentom oprócz porad lekarskich zapewniamy również opiekę psychologa. Nasi specjaliści udzielą państwu porad w zakresie:

 • zaburzeń lękowych, nerwic,
 • depresji i zaburzeń nastroju,
 • schizofrenii,
 • chorób wieku podeszłego,
 • zaburzeń emocjonalnych,
 • zaburzeń zachowania,
 • upośledzeń umysłowych,
 • innych zaburzeń osobowości.


Aby skorzystać z bezpłatnych usług w poradni zdrowia psychicznego w ramach kontraktu z NFZ, nie jest wymagane skierowanie od innego lekarza. Obowiązkowe jest przedstawienie aktualnego dokumentu ubezpieczenia.

 

Poradnia Leczenia Uzależnień

Świadczenia z zakresu leczenia uzależnień od alkoholu oraz innych środków psychostymulujących realizowane są w szczególności w następujących obszarach:

 • psychoterapia uzależnienia od alkoholu,
 • pomoc osobom uzależnionym oraz współuzależnionym,
 • diagnoza psychologiczna
 • konsultacje psychiatryczne,
 • kierowanie na oddział detoksykacyjny,
 • konsultacje i poradnictwo w sytuacjach problemowych,
 • działalność profilaktyczna.

Do przyjęcia nie jest wymagane skierowanie. Poradnia Leczenia Uzależnień obejmuje również opieką pacjentów nie posiadających w chwili zgłoszenia aktualnego ubezpieczenia.