Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Aktualności

 

Ropczyce, dnia 17.02.2023 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Z DNIA 17.02.2023 r.

 

działając na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)

DYREKTOR ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ w ROPCZYCACH, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54, zaprasza do uczestnictwa w konkursach i składania ofert w zakresach wymienionych w załączonych niżej zestawach dokumentów.

Szczegóły i załączniki:

 

 

Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 

W 2022 r. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach pozyskał środki z dotacji, które zostały przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Oddziału Neurologii Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim.

 

Fundusz celowy

 

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach informuje, że zatrudni:

- lekarzy poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej z możliwością tworzenia aktywnej listy pacjentów;

- lekarzy poradniach Specjalistycznych;

- lekarzy anestezjologów;

- lekarzy w Szpitalu Powiatowym im. Św. O. Pio w Sędziszowie Małopolskim:

            - Izbia Przyjęć,

            - Oddział Chorób Wewnętrznych;

- pielęgniarki do pracy w Przychodni Rejonowej i w Szpitalu Powiatowym im. Św. O. Pio w Sędziszowie Małopolskim;

- diagnostów laboratoryjnych.

 

 

Dane kontaktowe:

Tomasz Baran - Dyrektor ZOZ: 451 051 029

Karolina Dziasek-Mędrygał  z-ca Dyrektora ZOZ: 573 009 486

Wioletta Cebula - Przełożona Pielęgniarek: 510 741 769

Sekretariat: 17 2218 312

Centrala: 17 2218 616, 617, 618

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach informuje, że zatrudni psychologa lub psychologa posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej (wymagane odpowiednie kursy i szkkolenia w zakresie pracy z dzieckiem o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym - w tym niepełnosprawnym i jego rodziną) do Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Dziennj dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, na podstawie umowy o pracę (na zastępstwo, wymiarze 1/4 etatu) lub umowy cywilnoprawnej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

 

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach mgr inż. Tomasz Baran

tel. 451 051 029, mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

lub

Kierownik Działu Rehabilitacji Leczniczej mgr Lucyna Litwicka-Chmura

tel. 516 689 861, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Informacja dotycząca odwiedzin Pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych Szpitala Powiatowego im. Św. Ojca Pio w Sędziszowie Małopolskim.

 

ZASADY ODWIEDZIN

 

  1. W celu zmniejszenia ryzyka gromadzenia się osówb w jednym pomieszczeniu umożliwia się odwiedziny jednorazowo przez 1 osobę, a w szczególnych sytuacjach przez 2 osoby, np. w przypadku wizyt pożegnalnych.
  2. Wyznacza się godziny odwiedzin w poszczególnych oddziałach od godz. 12:00 do 14:00 i od godz. 16:00 do 18:00.
  3. Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie szpitala.
  4. Niezwłocznie po wejściu do szpitala należy zdezynfekować ręce.
  5. Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, z wyjątkiem sytuacji szczególnych, np. wyzyt pożegnalnych.

 

Zasady odwiedzin opracowano na podstawie Rekomendacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z 28.04.2022 r.