Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Aktualności

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach informuje, że od 21.09.2020r. od godz. 7.00 w Szpitalu Powiatowym im. Św. O. Pio w Sędziszowie Młp. wznowił działanie:

 • Izby Przyjęć,
 • Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 • Poradni Chirurgicznej, Kardiologicznej, Proktologicznej oraz Leczenia Bólu,
 • Pracowni Prób Wysiłkowych,
 • Pracowni RTG,
 • Pracowni Endoskopii,
 • Pracowni EEG, EMG,

a w Przychodni Rejonowej w Ropczycach przy ul. Wyszyńskiego 54:

 • Poradni Chirurgicznej i Kardiologicznej,
 • Pracowni RTG.

Było to możliwe, ponieważ personel medyczny skończył kwarantannę w dniu 20.09.2020 r. W ostatnich kilku dniach pobieraliśmy wymazy od personelu medycznego, który wrócił do pracy. Każdy pracownik podejmujący pracę po kwarantannie zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia o braku objawów w kierunku COVID-19, jeśli je ma nie podejmuje pracy.

Z dniem 21.09.2020 r. podjął również pracę w pełnej obsadzie Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. Od poniedziałku 21.09.2020 r. przystąpiliśmy do kompleksowego odkażania wszystkich pomieszczeń Szpitala, według opracowanych procedur, posiadamy do tego celu odpowiedni sprzęt i wystarczającą ilość środków do czyszczenia i dezynfekcji.

Od 23.09.2020 r. wznawiamy przyjęcia pacjentów w Oddziale Chirurgii Planowej, a od 28.09.2020 r. w Oddziale Neurologii.

Podjęte i planowane działania pozwolą przywrócić od 01.10.2020 r. normalne i pełne funkcjonowanie naszego Szpitala.

 

Szanowni Pacjenci!

 

Dla wspólnego bezpieczeństwa i w celu usprawnienia przyjęć udostępniamy epidemiologiczną ankietę wstępnej kwalifikacji pacjenta w formie elektronicznej, którą można pobrać, wydrukować i wypełnić częściowo w domu.

 

Standardowo ankieta wypełniana jest tuż przy wejściu do przychodni, co w znacznym stopniu wydłuża czas pobytu, dlatego zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety w domu, w dniu wyznaczonej wizyty i przyniesienie jej ze sobą do przychodni. Przypominamy, że obecnie funkcjonujemy na podstawie zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, które zobowiązują Zespół Opieki Zdrowotnej do przestrzegania zasad sanitarnych, dotyczących zapobiegania zakażeniom koronawirusem.

 

Uprzejmie prosimy o zastosowanie się do obowiązujących procedur w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo zdrowotne:

 • W miarę możliwości pobierz, wydrukuj i wypełnij Ankietę wstępnej kwalifikacji pacjenta. Godzinę i temperaturę ciała wpisz po wejściu do przychodni.
 • Zapraszamy do przychodni na 15 minut przed wyznaczoną godziną z założoną maseczką ochronną
 • Przy wejściu konieczna jest dezynfekcja rąk i kontrola temperatury ciała.
 • Pacjenci na terenie przychodni zobowiązani są zachowywać odległość około 2 metrów od siebie.
 • Nie twórz kolejek – zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych!

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach informuje, że przyjmowane są zapisy do naszych lekarzy rodzinnych Podstawowej Opieki Zdrowotnej. W sprawie złożenia deklaracji prosimy dzwonić na podane niżej numery telefonów:

 • Przychodnia Rejonowa w Ropczycach, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce
  - tel. 17 2218 59417 2218 616, 17 2231 746 
 • Filia Przychodni Rejonowej w Ropczycach, ul. Armii Krajowej 4, 39-100 Ropczyce
  - tel. 17 2231 129
 • Filia Przychodni Rejonowej w Ropczycach, Niedźwiada 10, 39-107 Niedźwiada
  - tel. 17 2213 323
 • Filia Przychodni Rejonowej w Ropczycach, Lubzina 223, 39-102 Lubzina
  - tel. 17 2212 124
 • Przychodnia Rejonowa w Sędziszowie Małopolskim, ul. 3-go Maja 2, 39-120 Sędziszów Małopolski,
  - tel. 17 2220 850
 • Filia przychodni Rejonowej w Sędziszowie Małopolskim, Czarna Sędziszowska 144, 39-123 Czarna Sędziszowska, 
  - tel. 17 7455 636
 • Filia przychodni Rejonowej w Sędziszowie Małopolskim, Bystrzyca 34, 39-124 Bystrzyca, 
  - tel. 17 2221 476
 • Filia przychodni Rejonowej w Sędziszowie Małopolskim, Iwierzyce 81, 39-124 Iwierzyce, 
  - tel. 17 2221 003
 • Filia przychodni Rejonowej w Sędziszowie Małopolskim, Zagorzyce 190, 39-126 Zagorzyce, 
  - tel. 17 2226 129
 • Filia przychodni Rejonowej w Sędziszowie Małopolskim, Będziemyśl 34, 39-127 Będziemyśl,
  - tel. 17 2226 018

 

Wyboru lekarza można dokonać na dwa sposoby:

Wyboru lub zmiany lekarza rodzinnego dokonuje się poprzez złożenie w wybranej przychodni wypełnionego i podpisanego druku deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Pacjent ma prawo do bezpłatnego wyboru przychodni, lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż dwa razy w danym roku kalendarzowym. Za każdą kolejną zmianę pacjent musi zapłacić 80 zł.

Opłaty tej nie ponoszą pacjenci, którzy:

- dokonali zmiany wyboru z powodu zmiany miejsca zamieszkania,
- musieli dokonać zmiany wyboru z powodu zaprzestania udzielania świadczeń przez przychodnię, lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej,
- dokonali zmiany wyboru z przyczyn powstałych po stronie przychodni, lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
-  musieli dokonać zmiany wyboru z powodu ukończenia 18 roku życia.

 

 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pacjentów Szpitala Powiatowego im. Św. O. Pio w Sędziszowie Młp. i ich rodzin, ułatwiamy z dniem 06.08.2020 r. możliwość kontaktu i uzyskania informacji o pacjencie przez osoby upoważnione. W tym celu zostają uruchomione dodatkowe numery telefonów kontaktowych:

 

Jednostka

Numer

Godziny

  Izba Przyjęć 501 576 402 całodobowo
  Oddział Chirurgii Planowej 501 579 429

 

 

10:00-14:00

  Oddział Chorób Wewnętrznych 501 576 453
  Oddział Neurologii 501 578 456
  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 501 580 273
  Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 501 579 433

 

Powyższe działania spowodowane są obecną sytuacją epidemiologiczną COVID-19, która zobowiązuje nas do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, ich rodzinom oraz personelowi Szpitala. Ułatwi to trudny czas pobytu pacjenta w Szpitalu.

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach z dniem 03 sierpnia 2020 r. uruchomił Mobilny Punkt Pobrań (MPP) typu drive-thru. Jeśli jesteś w kwarantannie i chcesz wiedzieć, czy jesteś zakażony koronawirusem, to:

 • 12-stego dnia kwarantanny możesz zrobić test.
 • Badanie możesz wykonać w Mobilnym Punkcje Pobrań zlokalizowanym przy Szpitalu Powiatowym im. Św. O. Pio w Sędziszowie Małopolskim, ul. Wyspiańskiego 14 - pod warunkiem, że:

- otrzymałeś wiadomość SMS oraz         

- masz własny samochód, umożliwiający przemieszczanie się bez kontaktu z innymi osobami.

 

Mobilny Punkt Pobrań znajduje się w namiocie przy głównym wejściu i podjeździe do Szpitala, wjazd od strony Rynku. Obowiązuje telefoniczna rejestracja i umówienie się na konkretny dzień i godzinę pobrania wymazu we wszystkie dni tygodnia w godz. 7:00 – 9:00 pod numerem tel. 510 741 769.

 • Wymazy w MPP pobierane są we wszystkie dni tygodnia w godz. 7:00 – 9:00.

Uwaga! Na badanie zabierz dokument ze zdjęciem i swój nr PESEL.

 

We wskazanym terminie pobrania wymazu osoba przebywająca w kwarantannie:
1) podjeżdża pod MPP samochodem w maseczce i rękawiczkach,

2) zatrzymuje się przed nim - NIE WYSIADA Z NIEGO,
3) uchyla okno i czeka.
4) Na podstawie dowodu tożsamości personel medyczny weryfikuje tożsamość zgłaszającej się osoby,

5) następnie po zdjęciu maseczki pobierany jest wymaz. Całość procedury zajmuje ok. 10 minut.

6) Po pobraniu wymazu – pacjent odjeżdża samochodem.

 

Po wykonaniu badania wynik zobaczysz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta, będziesz o nim również poinformowany przez laboratorium.

 

W przypadku dodatniego (+) wyniku, skontaktuj się ze Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną i postępuj zgodnie z otrzymanymi zaleceniami.