Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Get Adobe Flash player

Aktualności

Ropczyce, 2019-01-05

 

OGŁOSZENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW KPZP ZOZ ROPCZYCE

 

Zarząd Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy ZOZ w Ropczycach informuje, że w dniu 28 stycznia2019 r. o godz. 15:00 w budynku Przychodni Rejonowej w Ropczycach (sala obok baru) odbędzie się Walne Zebranie Członków PKZP.

Zapraszamy wszystkich członków PKZP przy ZOZ w Ropczycach do wzięcia udziału w zebraniu.

 

 

Zarząd PKZP przy ZOZ w Ropczycach

 

 

 

Ropczyce, dnia 13.09.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Z DNIA 13.09.2018 r.

 

działając na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz.U. z 2018 r. poz. 160)

 

DYREKTOR ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ w ROPCZYCACH

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54

 

zaprasza do uczestnictwa w konkursach i składania ofert w zakresach wymienionych w załączonych niżej zestawach dokumentów.

 

Szczegóły i załączniki:

Ropczyce, dnia 10.08.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Z DNIA 10.08.2018 r.

 

działając na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz.U. z 2018 r. poz. 160)

 

DYREKTOR ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ w ROPCZYCACH

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54

 

zaprasza do uczestnictwa w konkursach i składania ofert w zakresach wymienionych w załączonych niżej zestawach dokumentów.

 

Szczegóły i załączniki:

 

Ropczyce, dnia 07.05.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Z DNIA 05.07.2018 r.

 

działając na podstawie art. 26 i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz.U. z 2018 r. poz. 160)

 

DYREKTOR ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ w ROPCZYCACH

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54

 

zaprasza do uczestnictwa w konkursach i składania ofert w zakresach wymienionych w załączonych niżej zestawach dokumentów.

 

Szczegóły i załączniki: