Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Aktualności

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych - USG jednego stawu, USG dwóch stawów, USG stawów biodrowych u dzieci, kapilaroskopia dla potrzeb ZOZ w Ropczycach.

 

 

Ropczyce, 31 marca 2021 r.

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach informuje, że w związku z Decyzją Wojewody Podkarpackiego z d. 30.03 2021 r. polecającą utworzenie 20 dodatkowych łóżek dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, zachodzi konieczność przeorganizowania funkcjonowania Szpitala Powiatowego im. Św. O. Pio w Sędziszowie Młp., tj. wstrzymuje się od dnia 01.04.2021 r. przyjęcia pacjentów w Oddziale Neurologii oraz od dnia 02.04.2021 r. w Oddziale Chirurgii Planowej.

Powyższe działanie podyktowane jest koniecznością skierowania personelu medycznego z tych oddziałów, głównie lekarzy i pielęgniarek, dla zabezpieczenia opieki nad pacjentami z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, korzystającymi z 20 dodatkowo utworzonych łóżek.

Przepraszamy z zaistniałe w zwiazku z tym utrudnienia.

 

Dyrektor Zespoły Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

                             (-)

                     Adam Pachlita

 

 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pacjentów Szpitala Powiatowego im. Św. O. Pio w Sędziszowie Młp. i ich rodzin, ułatwiamy z dniem 01.04.2021 r. możliwość kontaktu i uzyskania informacji o pacjencie przez osoby upoważnione. W tym celu zostają uruchomione dodatkowe numery telefonów kontaktowych:

 

Jednostka

Numer

Godziny

  Izba Przyjęć 501 576 402 całodobowo
  Oddział Chorób Wewnętrznych 501 576 453

 

 

10:00-14:00

  Oddział COVID 501 578 456
  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 501 580 273
  Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy 501 579 433

 

Powyższe działania spowodowane są obecną sytuacją epidemiologiczną COVID-19, która zobowiązuje nas do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, ich rodzinom oraz personelowi Szpitala. Ułatwi to trudny czas pobytu pacjenta w Szpitalu.

 

 

Od 16 marca 2021 r. zmieniają się zasady korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Lekarz pierwszego kontaktu nie może, poza kilkoma sytuacjami, narzucić Ci wizyty w formie teleporady. To Ty wybierasz, jaką formę wizyty preferujesz. 

 

Twój lekarz nie może odmówić Ci bezpośredniej wizyty, gdy:

 • Nie wyrażasz zgody na teleporadę – Ty lub Twój opiekun ustawowy.
 • Cierpisz na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy.
 • Istnieje podejrzenie choroby nowotworowej.
 • Twoje dziecko nie ma jeszcze 6 lat.
 • Masz pierwszą wizytę u lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej, których wskazałeś w deklaracji wyboru.

Korzystasz z teleporady, gdy:

 • Istnieje podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 • Potrzebujesz recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 • Potrzebujesz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację poprzedniego zlecenia, a lekarz ma Twoją dokumentację medyczną.
 • Potrzebujesz zaświadczenie o stanie zdrowia.
 • Twoje dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił podczas bezpośredniej wizyty i która nie polega na fizycznym badaniu.

Co uzyskasz przez teleporadę u swojego lekarza:

 • zalecenia,
 • e-zwolnienie,
 • e-skierowanie,
 • zlecenie na test na koronawirusa,
 • e-receptę,
 • sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub kontaktu z pogotowiem ratunkowym (jeśli Twój stan zdrowia będzie tego wymagał).

 

 

 

W budynku ZOZ Ropczyce przy ul. Wyszyńskiego 54, wejście do korytarza windy od strony parkingu zostało na czas pandemii ograniczone. W przypadku potrzeby skorzystania z windy w godzinach od 7:00 do 18:00 prosimy dzwonić na nr 516 492 160. Pracownik odbierający telefon otworzy drzwi i umożliwi skorzystanie z dodatkowego wejścia do bydynku.