Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Zapytania ofertowe

Ropczyce, 16.11.2021 r.

 

DZ_2021_13 - Status zapytania ofertowego: rozstrzygnięty

 

Zapytanie ofertowe na „Konserwację urządzeń dźwigowych w budynku Szpitala w Sędziszowie Małopolskim oraz Przychodni Rejonowej w Ropczycach” 

 

DZ_2021_13_Zapytanie ofertowe.pdf

DZ_2021_13_Zalacznik nr 1 formularz oferty.docx

DZ_2021_13_Załącznik nr 2 wzór umowy.docx

DZ_2021_13_Załącznik nr 2 wzór umowy ZMIANA.docx

DZ_2021_13_Zestawienie ofert.pdf

DZ_2021_13_Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf