Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Zapytania ofertowe

Ropczyce, 06.05.2022 r.

 

DZ_2022_04 - Status zapytania ofertowego: ogłoszone

 

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą „Dostosowanie budynku w tym klatek schodowych segmentu A Szpitala  Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim do wymogów p.poż." (wymagane pozwolenie na budowę).

Ropczyce, 29.04.2022 r.

 

DZ_2022_03 - Status zapytania ofertowego: ogłoszone

 

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą „Remont II p. segment A na potrzeby Oddziału  Rehabilitacji Ruchowej  w budynku Szpitala  Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim.”.

Ropczyce, 25.04.2022 r.

 

DZ_2022_02 - Status zapytania ofertowego: ogłoszone

 

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą „Remont II p. segment A na potrzeby Oddziału  Rehabilitacji Ruchowej  w budynku Szpitala  Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim.”.