Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Zapytania ofertowe

Ropczyce, 06.05.2022 r.

 

DZ_2022_04 - Status zapytania ofertowego: ogłoszone

 

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pod nazwą „Dostosowanie budynku w tym klatek schodowych segmentu A Szpitala  Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim do wymogów p.poż." (wymagane pozwolenie na budowę).