ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

Wydarzenia

 

Ropczyce, 20.11.2020r.

Podziękowania

 

 

W okresie pandemi COVID-19 Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach otrzymał od samorządów bardzo duże wsparcie finansowe na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

 • Powiat Ropczycko-Sędziszowski reprezentowany przez Starostę Witold Darłak przekazał 147 000,- zł. na zakup Detektora Cyfrowego do Pracowni RTG w Szpitalu oraz Monitora Płodu KTG do Pracowni RTG w Przychodni Rejonowej w Sędziszowie Małopolskim.
 • Gmina Sędziszów Małopolski reprezentowana przez Burmistrza Bogusław Kmieć przekazała 150 000,- zł. na zakup aparatu USG.
 • Gmina Ropczyce reprezentowana przez Burmistrza Bolesław Bujak wsparła nas kwotą 100 000,- zł. dzięki czemu Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego im. Św. O. Pio w Sędziszowie Małopolskim został doposażony w respirator.
 • Gmina Iwierzyce reprezentowana przez Wójta Ryszard Filipek przekazała 30 000,- zł. na zakup urządzenia do dezynfekcji.
 • Gmina Ostrów reprezentowana przez Wójta Grzegorz Ożóg ofiarowała 30 000,- zł. Dzięki czemu Laboratorium Analityczne w Sędziszowie Małopolskim zostanie doposażone w komorę laminarną.
 • Gmina Wielopole Skrzyńskie reprezentowana przez Wójta Marek Tęczar przekazała 15 000,- zł. na zakup urządzenia do dezynfekcji Ambulansów ratownictwa Medycznego.

 

Dziękujemy bardzo Samorządom Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za hojny gest i niezwykłą solidarność. Cieszymy się bardzo, że dzięki darowiznom udało nam się zakupić sprzęt medyczny, który będzie służył chorym przez długie lata, nie tylko w czasie epidemii koronawirusa.

 

Dyrekcja ZOZ-u wraz z pracownikami

siepomagapl   GaszynChallenge 

 

W piątek, 19 czerwca 2020 r., podjęliśmy wyzwanie i uczestniczyliśmy w akcji Pomagamy Wojtusiowi - #GaszynChallenge. Zadanie zostało wykonane.

 

 


Nominujemy:
1) Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Ropczycach,
2) Gminę Sędziszów Młp.,
3) NZOZ PIOMAR Ropczyce.

Link do akcji : 
https://www.siepomaga.pl/gaszynchallenge

 

3 lipca 2020 r.

 

Wszystkim pracownikom naszego ZOZ-u, którzy podjęli wyzwanie w ramach akcji #GaszynChallenge, wzięli w niej udział, a także wsparli ją dobrowolnymi wpłatami (suma wpłat 920,- zł) składamy serdeczne podziękowania.

 

Dyrekcja ZOZ

 

 

Dyrekcja oraz pracownicy ZOZ Ropczyce składają serdeczne podzękowania dla Stowarzyszenie "Młodzi Aktywni" za zorganizowanie akcji
„Wspieramy Ochronę Zdrowia Powiatu  Ropczycko-Sędziszowskiego”, pozyskanie środków pieniężnych oraz zakup i przekazanie nieodpłatnie środków do dezynfekcji rąk dla personelu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli tą inicjatywę.

 

stowarzyszenie01 stowarzyszenie02 stowarzyszenie03

 

namiot1

 

W poniedziałek tj. 11 maja br. przed Szpitalem Powiatowym im. Św. O. Pio strażacy z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach rozłożyli namiot wojskowy o wymiarach 6x6 (m), który Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach pozyskał z Agencji Rezerw Materiałowych i odebrał z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia namiot ten będzie do triażu i separacji pacjentów. Izba Przyjęć Szpitala według tych zaleceń ma być zorganizowana w sposób umożliwiający bezpieczną segregację i separację osób z podejrzeniem lub chorych na koronawirusa COVID-19 od innych osób przebywających na Izbie Przyjęć.

 

Ministerstwo Zdrowia zaleca, by szpitale wydzieliły trzy strefy przyjęć pacjentów. Czerwona ma dotyczyć pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem koronawirusa. W pomarańczowej, pracownicy mają zakładać i zdejmować środki ochrony osobistej. Strefa zielona ma być natychmiast przeznaczona dla pacjentów niezakażonych. Triaż pacjentów, w miarę możliwości ma odbywać się już w namiotach przed szpitalami. 

 

Szczegóły postępowania oraz opracowanie stosownej procedury określi Kierownik Izby Przyjęć wraz z Pielęgniarką Przełożoną i Pielęgniarką Epidemiologiczną tak, aby już od środy 13 maja zaczęła już w pełni funkcjonować i spełniać swoją rolę.

 

namiot2 namiot3 namiot4

 

Logo ZOZSkładamy serdeczne podziękowania wszystkim przyjaciołom ZOZ-u, osobom prywatnym oraz instytucjom i samorządom za dotychczasowe wsparcie finansowe oraz rzeczowe, udzielone Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Ropczycach oraz Szpitalowi Powiatowemu im. Św. O. Pio w Sędziszowie Młp. Spotkaliśmy się z ogromną życzliwością i pomocą wielu ludzi dobrej woli, którzy wsparli nas w trudnej sytuacji jaką jest pandemia koronawirusa COVID-19. Informujemy, że w marcu i kwietniu otrzymaliśmy pomoc od:

 • Starostwa Powiatowego w Ropczycach,
 • Miasta i Gminy Ropczyce,
 • Barbary i Leona Marciniec,
 • Radnych Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Klubu Prawo i Sprawiedliwość,
 • PZL Sędziszów S.A- Spółka UNIMOT S.A.,
 • Zespołu Szkół im. Ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach,
 • Fundacji WOŚP – Warszawa,
 • Art-Progres Polska Sp. z o.o - Wola Ociecka,
 • Firmy Żelazny Sp. z o.o. - Sędziszów Młp.,
 • Zakładów Magnezytowych „Ropczyce” S.A.
 • Cukrowni „Ropczyce” S.A.,
 • Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Orzech” Sp. z o.o. – Kolbuszowa,
 • Restauracji Paul Gastro – Ropczyce,
 • Silesia Promotion Sp. z o.o. Sp.k. - Katowice,
 • Torf Corporation Sp. z o.o. - Kąty Wrocławskie,
 • INGLOT Sp. z o.o. - Przemyśl,
 • Eveline Cosmetics Dystrybucja Sp. z o.o. - Lesznowola,
 • EXTRANS Zbigniew Szeliga,
 • Pachnąca Szafa – Nowe S.A. – Warszawa

Zostaliśmy również zabezpieczeni w środki ochrony osobistej przez Agencję Rezerw Materiałowych Ministerstwa Zdrowia, a także Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

Łączna wartość darowizn wyniosła ponad 250 tys. zł. Dziękujemy za bezinteresowną pomoc, otwarte serce i życzliwość, którą od Państwa otrzymaliśmy.


Dyrekcja oraz pracownicy
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach