ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

angels

 

Z przyjemnością informujemy o naszym sukcesie! 

Oddział Neurologii kolejny raz wśród laureatów
prestiżowych nagród ESO Angels.

 

Oddział Neurologii naszego szpitala, pomimo trudnej sytuacji epidemicznej, dołączył do grona najlepszych ośrodków leczenia udarów mózgu.

Certyfikaty ESO Angels są przyznawane przez Europejskie Towarzystwo Udarowe, w ramach projektu „ANGELS”, za wysoki poziom opieki i leczenia pacjentów z udarem mózgu. Inicjatywa Angels jest międzynarodowym projektem, którego główną ideą jest poprawa jakości opieki nad pacjentami z udarem mózgu.

Oddział Neurologii za okres IV kwartału 2019 roku spełniając wszystkie wymogi rejestracyjne otrzymał „Złotą Nagrodę”, natomiast za I kwartał 2020, poprawiając jeszcze wyniki leczenia, uhonorowany został Platynową Nagrodą”, a za II, III i IV kwartał 2020 roku oddziałowi ponownie przyznano „Złotą Nagrodę” ESO Angels.

Procedura oceniająca oddziały udarowe w całej Europie przebiega pod patronatem Inicjatywy Angels oraz Europejskiej Organizacji Udarowej. Oceniane są takie wskaźniki, jak np.: procent chorych leczonych trombolitycznie, czas podania leku od chwili przyjazdu do szpitala, procent chorych poddawanych obrazowaniu TK lub MR, procent chorych poddanych badaniu
w kierunku zaburzeń połykania, procent chorych, którym w profilaktyce wtórnej zalecono leki przeciwpłytkowe i przeciwzakrzepowe. Nagrody przyznawane są kwartalnie na podstawie rejestru RES-Q i mają następującą formę: Status Złoty, Status Platynowy i Status Diamentowy (najwyższy).

 

Certyfikaty ESO Angels są przyznawane przez Europejskie Towarzystwo Udarowe za wysoki poziom opieki i leczenia pacjentów. Nagrodę z rąk konsultant inicjatywy Angels - Katarzyny Putyło odebrał 12 lipca kierownik oddziału neurologicznego - Grzegorz Chomont.

 

Serdecznie gratulujemy całemu zespołowi Oddziału Neurologii!

Dziękujemy również innym komórkom, dzięki którym możliwy jest szybki transport, przyjęcie, diagnostyka oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia pacjentów z udarem mózgu.

 

 

angels10 angels09 angels07 angels02 angels03 angels04 angels08 angels05 angels06 angels11 angels01 angels12