ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

siepomagapl   GaszynChallenge 

 

W piątek, 19 czerwca 2020 r., podjęliśmy wyzwanie i uczestniczyliśmy w akcji Pomagamy Wojtusiowi - #GaszynChallenge. Zadanie zostało wykonane.

 

 


Nominujemy:
1) Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Ropczycach,
2) Gminę Sędziszów Młp.,
3) NZOZ PIOMAR Ropczyce.

Link do akcji : 
https://www.siepomaga.pl/gaszynchallenge

 

3 lipca 2020 r.

 

Wszystkim pracownikom naszego ZOZ-u, którzy podjęli wyzwanie w ramach akcji #GaszynChallenge, wzięli w niej udział, a także wsparli ją dobrowolnymi wpłatami (suma wpłat 920,- zł) składamy serdeczne podziękowania.

 

Dyrekcja ZOZ