ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

 

Ropczyce, 20.11.2020r.

Podziękowania

 

 

W okresie pandemi COVID-19 Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach otrzymał od samorządów bardzo duże wsparcie finansowe na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

  • Powiat Ropczycko-Sędziszowski reprezentowany przez Starostę Witold Darłak przekazał 147 000,- zł. na zakup Detektora Cyfrowego do Pracowni RTG w Szpitalu oraz Monitora Płodu KTG do Pracowni RTG w Przychodni Rejonowej w Sędziszowie Małopolskim.
  • Gmina Sędziszów Małopolski reprezentowana przez Burmistrza Bogusław Kmieć przekazała 150 000,- zł. na zakup aparatu USG.
  • Gmina Ropczyce reprezentowana przez Burmistrza Bolesław Bujak wsparła nas kwotą 100 000,- zł. dzięki czemu Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego im. Św. O. Pio w Sędziszowie Małopolskim został doposażony w respirator.
  • Gmina Iwierzyce reprezentowana przez Wójta Ryszard Filipek przekazała 30 000,- zł. na zakup urządzenia do dezynfekcji.
  • Gmina Ostrów reprezentowana przez Wójta Grzegorz Ożóg ofiarowała 30 000,- zł. Dzięki czemu Laboratorium Analityczne w Sędziszowie Małopolskim zostanie doposażone w komorę laminarną.
  • Gmina Wielopole Skrzyńskie reprezentowana przez Wójta Marek Tęczar przekazała 15 000,- zł. na zakup urządzenia do dezynfekcji Ambulansów ratownictwa Medycznego.

 

Dziękujemy bardzo Samorządom Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za hojny gest i niezwykłą solidarność. Cieszymy się bardzo, że dzięki darowiznom udało nam się zakupić sprzęt medyczny, który będzie służył chorym przez długie lata, nie tylko w czasie epidemii koronawirusa.

 

Dyrekcja ZOZ-u wraz z pracownikami