Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Wydarzenia

serce na nakretki

 

Kolejne serce zostało ustawione w ważnym miejscu na mapie Ropczyc. 23 września stanęło przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ropczycach. Wszystkie nakrętki, które zostaną do niego wrzucone, przekazane będą rodzicom dwójki maluchów.

 

Wojtuś Ziarnik z Wielopola i Antosia Brandys z Ropczyc to dzieci absolwentek Zespołu Szkół Agro-Technicznych. Obydwoje potrzebują intensywnej rehabilitacji, turnusów rehabilitacyjnych i sprzętu. Każda nakrętka jest ważna i znaczy wiele.

 

Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do zbiórki!

 

 

angels

 

Z przyjemnością informujemy o naszym sukcesie! 

Oddział Neurologii kolejny raz wśród laureatów
prestiżowych nagród ESO Angels.

 

Oddział Neurologii naszego szpitala, pomimo trudnej sytuacji epidemicznej, dołączył do grona najlepszych ośrodków leczenia udarów mózgu.

Certyfikaty ESO Angels są przyznawane przez Europejskie Towarzystwo Udarowe, w ramach projektu „ANGELS”, za wysoki poziom opieki i leczenia pacjentów z udarem mózgu. Inicjatywa Angels jest międzynarodowym projektem, którego główną ideą jest poprawa jakości opieki nad pacjentami z udarem mózgu.

Oddział Neurologii za okres IV kwartału 2019 roku spełniając wszystkie wymogi rejestracyjne otrzymał „Złotą Nagrodę”, natomiast za I kwartał 2020, poprawiając jeszcze wyniki leczenia, uhonorowany został Platynową Nagrodą”, a za II, III i IV kwartał 2020 roku oddziałowi ponownie przyznano „Złotą Nagrodę” ESO Angels.

Procedura oceniająca oddziały udarowe w całej Europie przebiega pod patronatem Inicjatywy Angels oraz Europejskiej Organizacji Udarowej. Oceniane są takie wskaźniki, jak np.: procent chorych leczonych trombolitycznie, czas podania leku od chwili przyjazdu do szpitala, procent chorych poddawanych obrazowaniu TK lub MR, procent chorych poddanych badaniu
w kierunku zaburzeń połykania, procent chorych, którym w profilaktyce wtórnej zalecono leki przeciwpłytkowe i przeciwzakrzepowe. Nagrody przyznawane są kwartalnie na podstawie rejestru RES-Q i mają następującą formę: Status Złoty, Status Platynowy i Status Diamentowy (najwyższy).

 

Certyfikaty ESO Angels są przyznawane przez Europejskie Towarzystwo Udarowe za wysoki poziom opieki i leczenia pacjentów. Nagrodę z rąk konsultant inicjatywy Angels - Katarzyny Putyło odebrał 12 lipca kierownik oddziału neurologicznego - Grzegorz Chomont.

 

Serdecznie gratulujemy całemu zespołowi Oddziału Neurologii!

Dziękujemy również innym komórkom, dzięki którym możliwy jest szybki transport, przyjęcie, diagnostyka oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia pacjentów z udarem mózgu.

 

 

angels10 angels09 angels07 angels02 angels03 angels04 angels08 angels05 angels06 angels11 angels01 angels12 

 

 

 

 

 

 

Ropczyce, 20.11.2020r.

Podziękowania

 

 

W okresie pandemi COVID-19 Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach otrzymał od samorządów bardzo duże wsparcie finansowe na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

  • Powiat Ropczycko-Sędziszowski reprezentowany przez Starostę Witold Darłak przekazał 147 000,- zł. na zakup Detektora Cyfrowego do Pracowni RTG w Szpitalu oraz Monitora Płodu KTG do Pracowni RTG w Przychodni Rejonowej w Sędziszowie Małopolskim.
  • Gmina Sędziszów Małopolski reprezentowana przez Burmistrza Bogusław Kmieć przekazała 150 000,- zł. na zakup aparatu USG.
  • Gmina Ropczyce reprezentowana przez Burmistrza Bolesław Bujak wsparła nas kwotą 100 000,- zł. dzięki czemu Oddział Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego im. Św. O. Pio w Sędziszowie Małopolskim został doposażony w respirator.
  • Gmina Iwierzyce reprezentowana przez Wójta Ryszard Filipek przekazała 30 000,- zł. na zakup urządzenia do dezynfekcji.
  • Gmina Ostrów reprezentowana przez Wójta Grzegorz Ożóg ofiarowała 30 000,- zł. Dzięki czemu Laboratorium Analityczne w Sędziszowie Małopolskim zostanie doposażone w komorę laminarną.
  • Gmina Wielopole Skrzyńskie reprezentowana przez Wójta Marek Tęczar przekazała 15 000,- zł. na zakup urządzenia do dezynfekcji Ambulansów ratownictwa Medycznego.

 

Dziękujemy bardzo Samorządom Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za hojny gest i niezwykłą solidarność. Cieszymy się bardzo, że dzięki darowiznom udało nam się zakupić sprzęt medyczny, który będzie służył chorym przez długie lata, nie tylko w czasie epidemii koronawirusa.

 

Dyrekcja ZOZ-u wraz z pracownikami

siepomagapl   GaszynChallenge 

 

W piątek, 19 czerwca 2020 r., podjęliśmy wyzwanie i uczestniczyliśmy w akcji Pomagamy Wojtusiowi - #GaszynChallenge. Zadanie zostało wykonane.

 

 


Nominujemy:
1) Powiatową Stacje Sanitarno-Epidemiologiczną w Ropczycach,
2) Gminę Sędziszów Młp.,
3) NZOZ PIOMAR Ropczyce.

Link do akcji : 
https://www.siepomaga.pl/gaszynchallenge

 

3 lipca 2020 r.

 

Wszystkim pracownikom naszego ZOZ-u, którzy podjęli wyzwanie w ramach akcji #GaszynChallenge, wzięli w niej udział, a także wsparli ją dobrowolnymi wpłatami (suma wpłat 920,- zł) składamy serdeczne podziękowania.

 

Dyrekcja ZOZ

 

 

Dyrekcja oraz pracownicy ZOZ Ropczyce składają serdeczne podzękowania dla Stowarzyszenie "Młodzi Aktywni" za zorganizowanie akcji
„Wspieramy Ochronę Zdrowia Powiatu  Ropczycko-Sędziszowskiego”, pozyskanie środków pieniężnych oraz zakup i przekazanie nieodpłatnie środków do dezynfekcji rąk dla personelu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli tą inicjatywę.

 

stowarzyszenie01 stowarzyszenie02 stowarzyszenie03