Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

 

Poniżej zestawiono materiały szkoleniowe i informacje dla zespołów realizujących szczepienia przeciwko Covid-19.

 

Obsługa procesu szczepień odbywa się przy wykorzystaniu dwóch aplikacji internetowych:

 • https://gabinet.gov.pl - tu lekarz wykonuje kwalifikację pacjenta do szczepienia, a pielęgniarka wykonujaca szczepienie ewidencjonuje to szczepienie;
 • https://pwdl.erejestracja.ezdrowie.gov.pl - to aplikacja e-Rejestracji, w której następuje planowanie slotów czasowych i wizyt pacjentów oraz zatwierdzanie zdarzenia zaszczepienia lub rezygnacji.

 

Linki do filmów instruktażowych:

  

Podstawowe zasady dotyczące szczepień w systemie P1 (gabinet.gov.pl) i systemie e-Rejestracji

 1. Większość e-skierowań jest wystawiana automatycznie przez system P1 (dotyczy to między innymi szczepień populacyjnych). W niektórych przypadkach (np. osoba nieposiadająca PESEL, wygaśnięcie ważności e-skierowania, osoby szczepione w DPS poniżej ww. roku życia), e-skierowanie jest wystawiane indywidualnie przez lekarza. Należy pamiętać, że e-skierowanie na szczepienie wystawia się na: procedurę (ICD-9) 99.557 – Szczepienie przeciw COVID-19 oraz rozpoznanie (ICD-10) Z25.8 - Potrzeba szczepień przeciwko innym określonym pojedynczym chorobom wirusowym.

 2. Status e-skierowania na szczepienie należy zmienić na „u realizatora” tuż po podaniu pierwszej dawki szczepionki oraz na „zrealizowano” po podaniu jej drugiej dawki (zmiany statusu e-skierowania realizowane są z poziomu gabinet.gov.pl lub e-Rejestracji). Dla szczepień populacyjnych, dla których e-skierowanie jest wystawione automatycznie i dla których wizyty sa planowane w slotach czasowych za pośrednictwem e-Rejestracji, zmianę statusu skierowania realizujemy w aplikacji e-Rejestracja, a nie w gabinet.gov.pl, zarówno po pierwszym, jak i drugim szczepieniu.

 3. Zapisanie statusu wizyty „zrealizowana” w e-Rejestracja powoduje zmianę statusu skierowania w systemie P1 odpowiednio na „u realizatora” dla pierwszej dawki szczepienia i „zrealizowane” dla drugiej dawki szczepienia. Zapisanie statusu wizyty jest nieodwracalne i nie ma możliwości edytowania wizyty, w tym zmiany zapisanego statusu wizyty.

 4. Ważne, m.in. dla poprawności procesów w e-Rejestracji, by zmiana statusu skierowania następowała niezwłocznie po podaniu danej dawki szczepionki.

 5. Wpis do e-Karty Szczepień w zakresie kwalifikacji oraz szczepienia należy wprowadzić w terminie do 24h od danej czynności.

 6. e-Karta Szczepień powinna zostać wypełniona (wpis o kwalifikacji lub szczepieniu) i podpisana przez osobę, która zrealizowała daną czynność tj. dokonała kwalifikacji lub szczepienia (a więc z reguły najpierw wpisu o kwalifikacji dokonuje lekarz, a następnie pielęgniarka lub inna osoba wykonująca szczepienie).

 7. Sloty zewnętrzne są dedykowane do zapisywania się każdym z dostępnych kanałów (Infolinia NPS, elektronicznie, bezpośrednio w punkcie szczepień), natomiast sloty wewnętrzne są dostępne do zapisywania wyłącznie przez punkty szczepień. Preferowane są sloty zewnętrzne, ponieważ gwarantują one większą dostępność zapisów dla pacjentów, w tym zapobiegają tworzeniu się kolejek oczekujących pod placówkami medycznymi. W Powszechnym Punkcie Szczepień stosujemy wyłącznie sloty zewnętrzne.

 8. Sloty (terminy) na szczepienie drugą dawką należy w e-Rejestracji oznaczać znacznikiem „dawka 2”.

 9. Na pierwszą dawkę szczepienia pacjenci umawiają się dowolnym kanałem (Infolinia NPS, elektronicznie lub bezpośrednio w wybranym punkcie szczepień), natomiast umówienie na drugą dawkę zawsze powinno nastąpić bezpośrednio w punkcie, w którym podano dawkę pierwszą i na szczepienie do tego punktu (pierwsza i druga dawka szczepionki są zawsze podawane w tym samym punkcie szczepień, odstępstwo od tej zasady dopuszczalne jest tylko wyjątkowo np. w przypadku zakończenia działalności punktu szczepień).