Wykaz zbiorów danych przetwarzanych w ZOZ Ropczyce:

  1. Pacjenci i byli pacjenci;
  2. Pracownicy i byli pracownicy;
  3. Osoby fizyczne będące stroną umów cywilno-prawnych;
  4. Dane kontaktowe;
  5. Dokumentacja wypadków przy pracy oraz w drodze do pracy i z pracy;
  6. Kandydaci do pracy;
  7. Nadawcy i odbiorcy korespondencji;
  8. Wolontariusze, praktykanci, stażyści;
  9. Osoby fizyczne składające oferty w związku z postępowaniem prowadzonym w ramach zamówień publicznych.