Finanse ZOZ
 

Bilans oraz rachunek zysków i strat zawarte są w poniższych plikach: