Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Get Adobe Flash player

Otrzymaliśmy certyfikat ISO 9001:2008

 

Z ogromną przyjemnością informujemy, że uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2008, obejmujący świadczenie usług zdrowotnych w zakresie: leczenia szpitalnego, podstawowej opieki zdrowotnej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacji leczniczej, ratownictwa medycznego, transportu sanitarnego, diagnostyki medycznej, medycyny pracy oraz profilaktyki i promocji zdrowia.

 

Otrzymanie certyfikatu jakości stanowi zwieńczenie kolejnego etapu naszych wysiłków włożonych w budowanie systemu. Certyfikat jest potwierdzeniem starań,  wkładanych w podnoszenie poziomu świadczonych usług i bezpieczeństwa pacjenta oraz doskonalenie kwalifikacji zawodowych personelu.

Przyznanie certyfikatu poprzedził kilkudniowy audit certyfikacyjny, przeprowadzony przez niezależną zewnętrzną jednostkę certyfikującą DNV GL, która zdecydowała o przyznaniu nam certyfikatu. Certyfikat jest ważny do dnia 15.09.2018 r. Co roku, przez kolejne dwa lata, przeprowadzane będą u nas zewnętrzne audity nadzoru, sprawdzające funkcjonowanie systemu jakości, a po trzech latach nasza placówka będzie musiała przejść ponowną certyfikację.

Otrzymanie certyfikatu ISO 9001:2008 jest dla nas wyróżnieniem, a jednocześnie zobowiązaniem do ciągłego doskonalenia.

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

Mirosław Leśniewski

 

Certyfikat