Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

 

Drodzy Pracownicy!

 

Informujemy, że w okresie 14.12.2020 – 31.01.2021 po raz czwarty przeprowadzone zostanie badanie satysfakcji zawodowej pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) za rok 2020. Satysfakcja zawodowa jest obok zatrudniania, adaptacji pracownika, systemu szkoleń, motywowania, ocen okresowych elementem procesu zarządzanie zasobami ludzkimi (polityki kadrowej).

Celem badania jest m.in.:

 • uzyskanie informacji dotyczącej poziomu motywacji, zaangażowania i satysfakcji pracowników oraz stopnia identyfikacji pracowników z zakładem pracy,
 • identyfikacja mocnych i słabych stron w obszarze zarządzania personelem oraz podjęcie działań doskonalących,
 • poprawa komunikacji wewnętrznej,
 • efektywne planowanie rozwoju zawodowego pracowników,
 • doskonalenie kultury organizacyjnej i stylu kierowania.

Przebieg badania:

 1. Badanie satysfakcji pracowników odbywa się poprzez zbieranie i analizę anonimowych ankiet badania satysfakcji pracownika, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku
  do Zarządzenia Nr 6/2016 z dnia 03.03.2016 r.
 2. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną ankiety wypełniane będą on-line poprzez Formularz Google.
 3. Ankiety można wypełnić za pomocą linku na dole stronylub linku w Portalu intranetowym http://zozropsa (zakładka Aktualności i ogłoszenia).
 4. Po wypełnieniu ankiety wcisnąć przycisk „Prześlij” umieszczony na końcu formularza.
 5. Pracownicy nie posiadający dostępu do intranetu lub służbowej skrzynki e-mail mogą wypełnić ankietę za pomocą prywatnego komputera lub telefonu z dostępem do internetu poprzez stronę internetową www.zozropczyce.pl (link wkrótce będzie dostępny w zakładce BIP / Sprawy ZOZ).

 

Prosimy o liczny udział oraz obiektywne i szczere odpowiedzi. Liczymy również na Państwa konstruktywne uwagi i propozycje działań doskonalących. Wszystkie ankiety zostaną poddane zbiorczej analizie. Z przeprowadzonego badania zostaną wyciągnięte wnioski, a jego wyniki pracownicy będą mogli poznać za pośrednictwem wewnętrznej sieci informatycznej.

W przyszłym roku planowana jest, zgodnie z zarządzaniem procesowym, zmiana zasad przeprowadzania badania satysfakcji pracowników.

 

Link do ankietyANKIETA SATYSFAKCJI ZAWODOWEJ PRACOWNIKA (google.com)