ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

RODO - Ochrona danych osobowych

 

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych (dla Pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach)

 

Informujemy Cię, że Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach przetwarza Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

 

1. Administrator Danych Osobowych

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, 39-100 Ropczyce ul. Ks. kard. St. Wyszyńskiego 54

 

2. Inspektor Ochrony Danych

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach został powołany Inspektor Ochrony Danych.

Z Inspektorem Ochrony Danych, możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 692 616 480 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 

3. Cele i podstawy przetwarzania:

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ZOZ w Ropczycach, czyli realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U.2004 Nr 210 poz. 2135 z późniejszymi zmianami oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 z późniejszymi zmianami (art. 6 ust. 1 lit. F RODO);

 

4. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

Imię i nazwisko, Nr dowodu tożsamości, Nr PESEL, datę urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, dane o poradach lekarskich, dane o hospitalizacjach, dane o badaniach diagnostycznych wraz z wynikami i inne informacje o stanie zdrowia niezbędne do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

5. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

- pracownikom ZOZ i innym osobom wykonującym badania lub inne świadczenia opieki zdrowotnej na rzecz ZOZ w Ropczycach na podstawie imiennych upoważnień,

- podmioty uprawnione do danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów (NFZ, ZUS, Policja, Prokuratura, Sąd, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa).

- podmioty zajmujące się serwisowaniem systemów informatycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, dla potrzeb realizacji umów serwisowych, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tych umów, na podstawie indywidualnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

- Podmioty lecznicze z którymi ZOZ Ropczyce ma podpisana umowę o współpracy (badania laboratoryjne, diagnostyczne, konsultacje)

 

6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru

Gospodarczego.

 

7. Okres przechowywania danych

- Przez okres przechowywania dokumentacji medycznej określony przez właściwe przepisy prawa,

- W wypadku umów serwisowych przez czas niezbędny do realizacji konkretnej czynności wynikającej z rodzaju awarii i umowy serwisowej.

 

8. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie
  4. skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego oraz do dochodzenia swoich praw przed sądem powszechnym.

 

Administrator Danych Osobowych