Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

PSIM

 

kafelek psim 

Podkarpacki System Informacji Medycznej (w skrócie PSIM) to rozwiązanie teleinformatyczne, którego głównym zadaniem jest gromadzenie, analiza i udostępnianie zasobów cyfrowych z udzielonymi lub planowanymi świadczeniami opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia.

W ramach projektu Podkarpacki System Informacji Medycznej udostępniane są usługi internetowe. Należą do nich:

  • e-Informacja  zadaniem tej e-Usługi jest udostępnienie informacji o podmiotach leczniczych uczestniczących w projekcie, zakresach i dostępności świadczeń zdrowotnych realizowanych przez te podmioty oraz innych ważnych informacji z zakresu opieki zdrowotnej. W ramach tej e-Usługi pacjentom udostępniany jest m.in. Informator o usługach medycznych oraz Wyszukiwarka usług medycznych. 
  • e-Rejestracja – zadaniem tej e-Usługi jest umożliwienie, pacjentowi posiadającemu konto PISM, elektroniczne zarejestrowanie się na wybrane usługi medyczne udostępniane przez podmioty lecznicze. Lista tych podmiotów jest dostępna na portalu PSIM. Posiadający konto może śledzić na bieżąco statusy wszystkich wykonanych rejestracji.

 

psim3

Aby skorzystać z usługi e-Rejestracja należy wykonać następujące kroki:

Krok 1. Zarejestrować nowe konto, na portalu PSIM. Po wprowadzeniu wymaganych danych rejestracyjnych, system wyśle informację z potwierdzeniem założenia konta i procedurą pierwszego logowania. Założone konto jest nieaktywne.


Krok 2. Aby konto było aktywne, należy udać się do jednego podmiotów leczniczych zintegrowanych z Systemem PSIM (w szczególności do Rejestracji we wszystkich jednostkach ZOZ Ropczyce), celem potwierdzenia tożsamości pacjenta dla konta PSIM. Należy przedstawić dokument zawierający zdjęcie, imię i nazwisko oraz identyfikator PESEL (np. dowód osobisty) lub w przypadku cudzoziemca dokument potwierdzający jego kraj pochodzenia, oraz stosowany identyfikator pacjenta w kraju pochodzenia lub numer dokumentu tożsamości. Po potwierdzeniu tożsamości pacjenta, konto jest już aktywne i można używać wszystkich funkcjonalności portalu PSIM.

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie https://psim.podkarpackie.pl

  • Elektroniczny Rekord Pacjenta (w skrócie ERP) – zadaniem tej e-Usługi jest zapewnienie wymiany informacji o dokumentacji medycznej pacjentów pomiędzy jednostkami opieki zdrowotnej uczestniczącymi w projekcie. Umożliwia ona wyszukiwanie i wymianę indywidualnej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej pacjentów. Ta e-Usługa dostępna jest wyłącznie dla pracowników służby zdrowia posiadających określone uprawnienia.
  • Regionalny Rejestr Danych Ratunkowych (w skrócie RRDR) – celem tej e-Usługi jest gromadzenie i udostępnianie istotnych danych medycznych o pacjentach objętych PSIM oraz zasobach istotnych z punktu widzenia ratownictwa medycznego. Ta e-Usługa dostępna jest wyłącznie dla pracowników służby zdrowia oraz pracowników instytucji zajmujących się lub świadczącym usługi w zakresie ratownictwa medycznego, posiadających określone uprawnienia.
  • Elektroniczna Platforma Współpracy ZOZ (w skrócie EPWZOZ) – jej zadaniem jest umożliwienie przekazywania elektronicznych zleceń do uczestniczących w projekcie jednostek opieki zdrowotnej oraz odbiór wyników tych zleceń. Ta e-Usługa dostępna jest dla pracowników służby zdrowia posiadających określone uprawnienia.
  • Elektroniczna Platforma Nadzoru (w skrócie EPN) – jej podstawowym zadaniem jest zapewnienie wymiany informacji pomiędzy jednostkami opieki zdrowotnej a organami je nadzorującymi i koordynującymi politykę zdrowotną w regionie, np. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

rpo logo

 

 

Podkarpacki System Informacji Medycznej

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 20013, osi priorytetowej 3 realizowany jest projekt o nazwie „Podkarpacki System Informacji Medycznej" (PSIM). Jest to system teleinformatyczny służący gromadzeniu, analizie i udostępnianiu zasobów cyfrowych z udzielonymi lub planowanymi świadczeniami opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia na terenie całego województwa. W projekcie bierze udział dwadzieścia osiem jednostek, w tym szpitale wojewódzkie i ZOZy powiatowe i miejskie.

Mając na uwadze modernizację i rozbudowę systemów teleinformatycznych działających na terenie placówek służby zdrowia, umożliwienie komunikowania się obywateli z placówkami, zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzanych danych, a także podniesienie efektywności działania tychże placówek, dnia 21 lipca podpisane zostało porozumienie pomiędzy Województwem Podkarpackim, dziewiętnastoma Powiatami oraz Miastem Rzeszowem. Wszystkie te placówki są organami założycielskimi dla jednostek szpitalnych znajdujących się na terenie Województwa Podkarpackiego.

Uchwałą nr 212/4053/09 z dnia 18 sierpnia 2009 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przyjął projekt wybranych do Indykatywnej listy projektów indywidualnych w ramach III osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2007-2013.

 

 

Kompleksowa informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM)

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 3: Społeczeństwo Informacyjne

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego (www.rpo.podkarpackie.pl).
Beneficjent: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, ul. Wyszyńskiego 54, 39-100 Ropczyce,
tel. 17 2218 616, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., www.zozropczyce.pl.
Jednostka Realizująca Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach.