ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

Data zamieszczenia: 24.01.2024

 

2024/BZP 00062508/01 - Status przetargu: ogłoszony

 

Tryb podstawowy: „Dostawa akcesoriów jednorazowych i wielorazowych do termolezji na potrzeby ZOZ Ropczyce”.

Wszystkie dokumenty i szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania dostępne są pod poniższym linkiem: EZamowienia