ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

Data zamieszczenia: 17.08.2023

 

Zn_2023_24 - Status przetargu: ogłoszony

Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji: „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w ZOZ Ropczyce poprzez dostawę, konfigurację i wdrożenie Odmiejscowionej Infrastruktury Backupowej”.

 

Wszystkie dokumenty i szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania dostępne są pod poniższym linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9cd5691d-3cdb-11ee-a60c-9ec5599dddc1