Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Data zamieszczenia: 16.05.2023

2023/BZP 00218236/01 - Status przetargu: ogłoszony

 

Przetarg w trybie podstawowym: „Sukcesywna dostawa sterylnych medycznych artykułów jednorazowych".

 

Wszystkie dokumenty i szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania dostępne są pod poniższym linkiem: EZamowienia