Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Data zamieszczenia: 17.02.2023

2023/S 035-101549 - Status przetargu: ogłoszony

 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji projektu RPPK.02.01.00-18-0018.

 

Wszystkie dokumenty i szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania dostępne są pod poniższym linkiem:

EZamowienia