ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

Data zamieszczenia: 19.01.2023

 

2023/BZP 00044752/01 - Status przetargu: ogłoszony

 

Przetarg w trybie podstawowym: Zakup odczynników do hematologii wraz z dzierżawą dwóch aparatów oraz analizatora do OB - II pakiety.

 

Wszystkie dokumenty i szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania dostępne są pod poniższym linkiem:

EZamowienia