Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Data zamieszczenia: 05.01.2023

 

2023/BZP 00011810/01 - Status przetargu: ogłoszony

 

Przetarg w trybie podstawowym: Dostawy - Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby ZOZ Ropczyce - nabiał.

 

Wszystkie dokumenty i szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania dostępne są pod poniższym linkiem:

EZamowienia