Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Data zamieszczenia: 30.12.2022

 

ZN_2022_24 - Status przetargu: ogłoszony

 

Przetarg w trybie podstawowym: Dostawa leków, płynów infuzyjnych i płynów do terapii nerkozastępczej na potrzeby ZOZ.

 

Wszystkie dokumenty i szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania dostępne są pod poniższym linkiem:

miniPortal (uzp.gov.pl)