ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

Data zamieszczenia: 14.12.2022

 

ZN_2022_23 - Status przetargu: ogłoszony

 

Przetarg w trybie podstawowym, wariant 1: Zn_2022_23 - „Kompleksowe świadczenie usług pralniczych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach wraz z transportem i sprzedażą 50 kompletów pościeli”.

 

Wszystkie dokumenty i szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania dostępne są pod poniższym linkiem:

miniPortal (uzp.gov.pl)