Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Data zamieszczenia: 11.10.2022

 

ZN_2022_13 - Status przetargu: ogłoszony

 

Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji „Remont pomieszczeń II piętra, segment A na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Ruchowej w budynku Szpitala Powiatowegow Sędziszowie Małopolskim oraz dostosowanie budynku do wymogów PPOŻ”.

Wszystkie dokumenty i szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania dostępne są pod poniższym linkiem:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/68cadb72-8391-4df6-8283-99d1953e3299