Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Data zamieszczenia: 29.08.2022

 

ZN_2022_08 - Status przetargu: ogłoszony

 

Przetarg na remont pomieszczeń II piętra, segment A na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Ruchowej w budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim.

 

Wszystkie dokumenty i szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania dostępne są pod poniższym linkiem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c0743a6f-6942-4719-96b4-16f124c4bdc5