Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Data zamieszczenia : 22.11.2018

 

ZN_2018_25 - Status przetargu: ogłoszony

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków.

 

- Zn_2018_25_Ogloszenie_o_przetargu.docx

- Zn_2018_25_SIWZ.docx

 

Zn_2018_25_Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postepowania_Pakiet_I.pdf

Zn_2018_25_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_Pakiet_II.pdf

Zn_2018_25_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_Pakiet_III.pdf

Zn_2018_25_Odrzucenie_oferty_unieważnienie_postępowania_Pakiet_IV.pdf

Zn_2018_25_Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania_Pakiet_V.pdf

Zn_2018_25_Odrzucenie_oferty_unieważnienie_postępowania_Pakiet_VI.pdf

Zn_2018_25_Odrzucenie_oferty_unieważnienie_postępowania_Pakiet_VII.pdf

Zn_2018_25_Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania_Pakiet_VIII.pdf

Zn_2018_25_Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania_Pakiet_IX.pdf

Zn_2018_25_Odrzucenie_ofert_unieważnienie_postępowania_Pakiet_X.pdf

 

Zn_2018_25_Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania_Pakiet_XI.pdf

Zn_2018_25_Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania_Pakiet_XII.pdf

Zn_2018_25_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_Pakiet_XIII.pdf

Zn_2018_25_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_Pakiet_XIV.pdf

Zn_2018_25_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_Pakiet_XV.pdf

Zn_2018_25_Odrzucenie_oferty_unieważnienie_postępowania_Pakiet_XVI.pdf

Zn_2018_25_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_Pakiet_XVII.pdf

Zn_2018_25_Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania_Pakiet_XVIII.pdf

Zn_2018_25_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_Pakiet_XIX.pdf

Zn_2018_25_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_Pakiet_XX.pdf

Zn_2018_25_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_Pakiet_XXI.pdf