Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Data zamieszczenia: 26.09.2018

 

ZN_2018_18 - Status przetargu: ogłoszony

 

Przetarg nieograniczony na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych i niebezpiecznych oraz odpadów innych niż medyczne i komunalne wytwarzanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach oraz podległe placówki w okresie 24 miesięcy.

 

- Zn_2018_18_Ogloszenie_o_przetargu.docx

- Zn_2018_18_SIWZ.doc

Zn_2018_18_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

 

Zn_2018_18_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_Pakiet_I.pdf

- Zn_2018_18_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_Pakiet_II.pdf