ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

endoskopia 02

 

Pracownia Endoskopii Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim posiadała dwie pracownie z węzłem sanitarnym dla pacjentów. Sa one wyposażone w dwa nowoczesne zestawy do wykonywania badan endoskopowych firmy Olympus, w tym ostatnio zakupiony najnowocześniejszy zestaw Exera III składający się z procesora obrazu umożliwiającego wykonywanie badan w jakości HD, wideogastroskopu i wideokolonoskopu. Pracownia posiada także zaawansowany zestaw do zaopatrywania krwawień z przewodu pokarmowego - system specjalistycznych klipsów umożliwiających zaciśnięcie tkanek oraz elektrokoagulację firmy ERBE, która umożliwia koagulowanie (zatamowanie) miejsc krwawienia prądem w osłonie obojętnego gazu – argonu.

 

Pracownia nie prowadzi działalności ostrodyżurowej w zakresie hamowania krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego.

 

Posiadaliśmy również endoskopową myjnię firmy Olympus i drugą firmy CBC, które w sposób automatyczny i bezpieczny za każdym razem dezynfekują sprzęt endoskopowy przed badaniem. Całość wykonywanych badan archiwizujemy dzięki nowoczesnemu oprogramowaniu firmy Olympus – istnieje możliwość zapamiętania oprócz wyniku badania także zdjęć oraz krótkich filmów wykonanych podczas endoskopii.

olympus3 olympus1 olympus2

 

Nakłady na modernizację i doposażenie pracowni endoskopowej wyniosły kwotę prawie 500 tys. złotych. W znakomitej większości środki te pochodziły od samorządów Ropczyc i Sędziszowa Młp. a także gmin: Ostrów, Iwierzyce i Wielopole Skrzyńskie. Rocznie wykonujemy dla pacjentów szpitala oraz pacjentów ambulatoryjnych ponad 1200 badan endoskopowych (gastroskopie, kolonoskopie), do tej pory przebadaliśmy w sumie ponad 5000 pacjentów.

W ramach Naszego ZOZ-u funkcjonuje również Poradnia Gastroenterologiczna, w której są przyjmowani Pacjenci zarówno z naszego jak i ościennych powiatów.

Więcej o programie badań przesiewowych oraz o tym, na czym polegaja badanie - poniżej (naciśnij "Więcej").

 

Na czym polegają badania?

Badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego – GASTROSKOPIA, polega na wprowadzeniu giętkiego przyrządu gastrofiberoskopu przez jamę ustną i przełyk, do żołądka oraz części dwunastnicy. Badanie nie jest długie, trwa zwykle kilkanaście minut, jest badaniem stosunkowo bezpiecznym. Istnieje wiele wskazań do wykonywania badań endoskopowych. Jakie objawy powinny skłaniać do wykonania gastroskopii?

 zapalenie_przelyku

Badanie to powinny mieć wykonane wszystkie osoby które mają:

• trudności w połykaniu,

• utratę masy ciała,

• brak apetytu bez uchwytnej przyczyny,

• bóle w górnej części brzucha,

• niedokrwistość,

• fusowate lub krwiste wymioty,

• zgagę.

Fot 1. Zapalenie przełyku

zapalenie_blony_sluzowej

Badanie to pomaga zweryfikować i postawić odpowiednie rozpoznanie. Dzięki temu badaniu możemy rozpoznać choroby zapalne przełyku, żołądka czy XII-cy, owrzodzenia, żylaki, stwierdzić źródło krwawienia, uchyłki, oraz zmiany przedi nowotworowe. Najgroźniejsze są zmiany nowotworowe. W Polsce według Krajowego rejestru nowotworów stwierdza się rocznie kilka tysięcy przypadków zgonów z powodu raka żołądka. Należy pamiętać, że w przypadku tego nowotworu, podobnie jak w wielu innych leczenie jest tym skuteczniejsze, im wcześniej ustalone zostało rozpoznanie.

 

Fot 2. Zapalenie błony śluzowej żołądka

 

Badanie dolnego odcinka przewodu pokarmowego wykonujemy KOLONOSKOPEM – dzięki któremu możemy przebadać całe jelito grube.

Przyrząd wsuwa się poprzez odbyt do jelita grubego i ogląda się jelito aż do miejsca połączenia z jelitem cienkim lub nawet część jelita cienkiego. Badanie trwa kilkanaście minut jest badaniem bezpiecznym. Przygotowanie do endoskopii dolnego odcinka przewodu pokarmowego jest nieco dłuższe, ponieważ jelito do badania musi zostać oczyszczone.

Jakie objawy powinny skłaniać do wykonania kolonoskopii?polip_jelita_grubego

• utrata masy ciała ,

• uczucie parcia lub bólu, zwłaszcza nie ustępującego po wypróżnieniu

• bóle w dolnej części brzucha

• krew w stolcu lub krew utajona w kale

• brak apetytu bez uchwytnej przyczyny

• uporczywe parcie na stolec lub bezwiedne oddawanie stolca

• przewlekłe zaparcie lub biegunka

• zaburzenia rytmu wypróżnień

• zmiana wyglądu stolca np. wąski stolec

Fot. 3. Polip jelita grubego

Kolonoskopia odgrywa niezwykle ważną rolę w profilaktyce, rozpoznawaniu raka jelita grubego. Zmiany w sposobie życia i odżywiania powodują, że rak jelita grubego stał się drugą (po rakach płuca i piersi) przyczyną zgonu wśród mężczyzn i kobiet. Zmiana tej tendencji wzrostowej jest możliwa tylko dzięki wczesnej diagnostyce i szybkiemu właściwemu leczeniu, prowadzonym w zgodzie z obowiązującymi standardami.

Profilaktyka jest realizowana poprzez badania przesiewowe (wykonywane u osób zdrowych, bez objawów chorobowych), których główną rolą jest ograniczenie umieralności z powodu nowotworów jelita grubego. Dzięki temu można wykryć raka we wczesnych stadiach, poddając się leczeniu. Można wykryć również polipy, niektóre z nich są stanem przedrakowym.

 

Nasza pracownia uczestniczy w programie badań przesiewowych od tego roku (program właśnie się zaczyna). W województwie Podkarpackim badania są wykonywane oprócz naszego ośrodka tylko w Rzeszowie, Nowej Dębie, Brzozowie i Tarnobrzegu. Program finansowany jest przez Ministerstwo Zdrowia w ramach ogólnokrajowej akcji profilaktycznej w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Warto zaznaczyć, ze Osoby badane nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wykonaniem badania.

 

Kto może skorzystać z programu?

- wszystkie osoby w wieku 50 – 65 lat bez objawów takich jak krwawienie z przewodu pokarmowego, biegunka lub zaparcie które pojawiło się w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a którego przyczyna nie jest znana, a także anemia bez znanej przyczyny,

- osoby w wieku 40-49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego.

Do badania nie są kwalifikowane osoby, które miały wykonaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat.

Od kilku lat rozwijamy systematycznie nasza pracownie endoskopowe, zarówno pod względem techniczno-sprzętowym jak i staramy się podnosić kwalifikacje personelu. Pierwsze badania kilka lat temu wykonywaliśmy jeszcze sprzętem optycznym (czyli lekarz endoskopista oglądał wnętrze przewodu pokarmowego pacjenta za pomocą endoskopu, na którego końcu był wizjer optyczny). Obecnie mamy nowoczesny sprzęt elektroniczny.

W pracowni pracują pielęgniarki posiadające specjalistyczne kursy endoskopowe oraz lekarze posiadający specjalizacje z gastroenterologii. W przyszłości planujemy wprowadzić inne nowoczesne techniki endoskopowe m.in. endoskopową ultrasonografię czyli badanie, które polega na wprowadzeniu na końcu endoskopu niewielkiej głowicy ultrasonograficznej i dzięki temu wykonywaniu badania usg „z wnętrza pacjenta".