Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

kafelek poz

telefonTelefony rejestracji Przychodni Rejonowej w Ropczycach do lekarzy: 

  • Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ): 
    17 2218 594,   17 2231 754,   17 2231 746 
  • Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Poradnia "D"): 17 2231 702 

 

telefon

Telefony rejestracji ogólnej Przychodni Rejonowej w Sędziszowie Młp., ul. 3 Maja 2:

  • 17 2220 850  i 17 2220 862 (nie dotyczy Poradni Chirurgicznej).

 

Telefony do pozostałych placówek POZ (filii Przychodni Rejonowych) znajdziesz w dziale KONTAKT.

 

  

kafelek harmonogram godzin pracy lekarzy

 

 

Wykaz godzin pracy lekarzy POZ w ZOZ Ropczyce:PoradniePOZ.pdf

 

 

W celu wyboru lub zmiany lekarza, pielęgniarki i położnej, wypiełnij i dostarcz do naszych przychodni Deklarację wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ.

 

W trosce o wysoki poziom naszych świadczeń prosimy o wypełnienie ankiet satysfakcji pacjenta: Ankieta_Przychodnia.pdf oraz Ankieta satysfakcji kobiet z opieki okołoporodowej.pdfZachęcamy do wypełniania ankiet online.


 

Świadczenia zdrowotne w rodzaju "Podstawowa Opieka Zdrowotna" w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz
  • w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego

w przypadkach nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, które nie są stanem nagłym

  • w budynku Przychodni Rejonowej  w Ropczycach, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54 (wejście Poradni dla Dzieci), tel. 17 2231 742,
  • w budynku Przychodni Rejonowej  w Sędziszowie Młp., ul. Wyspiańskiego 14,  tel. 17 2220 857.
  • czasowo w budynku przy ul. 3 Maja 2 w Sędziszowie Młp., tel 17 2220 856.