Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Podstawowa Opieka Zdrowotna

 

kafelek poz

Telefony rejestracji Przychodni Rejonowej w Ropczycach do lekarzy: 

  • Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ): 
    17 2218 594,   17 2231 754,   17 2231 746 

  • Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Poradnia "D"): 17 2231 702 

 

Telefony rejestracji ogólnej Przychodni Rejonowej w Sędziszowie Młp.,
ul. 3 Maja 2: 17 2220 850 (nie dotyczy Poradni Chirurgicznej).

 

 

Telefony do pozostałych placówek - filii przychodnia ZOZ Ropczyce znajdziesz w dziale KONTAKT.

 

 

Wykaz godzin pracy lekarzy POZ w ZOZ Ropczyce: PoradniePOZ.pdf

 

kafelek harmonogram godzin pracy lekarzy

 

 

W trosce o wysoki poziom naszych świadczeń prosimy o wypełnienie ankiet satysfakcji pacjenta: Ankieta_Przychodnia.pdf oraz Ankieta satysfakcji kobiet z opieki okołoporodowej.pdf


 

Świadczenia zdrowotne w rodzaju "Podstawowa Opieka Zdrowotna" w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz
  • w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego

w przypadkach nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, które nie są stanem nagłym

  • w budynku Przychodni Rejonowej  w Ropczycach, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54 (wejście Poradni dla Dzieci), tel. 17 2231 742,
  • w budynku Przychodni Rejonowej  w Sędziszowie Młp., ul. Wyspiańskiego 14,  tel. 17 2220 857.