Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

 

Wykonujemy badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne, które są realizowane na podstawie zawartej umowy.
Skierowania na badania laboratoryjne, konsultacyjne oraz badania dodatkowe dla osób podejmujących pracę lub pracowników, wydawane są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 12:00 na podstawie prawidłowo wypełnionego skierowania przez pracodawcę wg wzoru zawartego w załączniku nr 3a rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067, z późn. zm.).

 

Wzór skierowania na badania w zakresie Medycyny Pracy: Skierowanie_na_badanie_lekarskie_wstepne_okresowe_kontrolne.pdf

Wzór umowy na badania w zakresie Medycyny Pracy: Umowa na badania MP.doc

Cennik badań: Cennik Medycyny Pracy.pdf (Uwaga: Cennik dotyczy wyłącznie usług realizowanych w przypadku zawarcia umowy na świadczenia z zakresu Medycyny Pracy).