Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

 

Niejednokrotnie stwierdzamy brak opisu czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia występujących na danym stanowisku pracy. W związku z tym przypominamy o prawidłowym wypełnianiu skierowań na badania lekarskie wstępne, okresowe i kontrolne dla pracowników zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067, z późn. zm.).

Jednocześnie informujemy, że dnia 16 grudnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. poz. 2131). Przepis wprowadza nowy załącznik „Wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników”. Prosimy o wypełnianie opisu czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia zgodnie z nowym brzmieniem załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067, z późn. zm.).