ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

 

 

Tomasz Baran Dyrektor ZOZ 451 051 029
Ludwik Jasiński Z-ca dyrektora ds. lecznictwa - Naczelny Lekarz Szpitala 512 346 179 
Karolina Dziasek-Mędrygał  Z-ca dyrektora, Administrator Szpitala, Kierownik Przychodni Rejonowej w Sędziszowie Młp. 510 178 630
Renata Kępka Kierownik Działu Kadr 510 178 893
Grażyna Jarząb Kierownik Działu Organizacji, Nadzoru i Rozliczeń 510 178 657
Wiesława Janik Kierownik Działu Technicznego 510 178 501
Agnieszka Kozek Pracownik ds. Rady Społecznej 510 178 785
Barbara Wojnowska Pielegniarka Epidemiologiczna 502 945 596
Lucyna Litwicka-Chmura  Kierownik Działu Rehabilitacji Leczniczej  516 689 861
  Opieka Nocna i Świąteczna wyjazdowa 517 365 594
  Opieka nocna i świąteczna Sędziszów Młp. 694 862 595
  Opieka nocna i świąteczna Ropczyce  735 112 742
     
Czesław  Piwowarski  Kierownik Kolumny Transportu Sanitarnego  517 365 330
  Transport sanitarny 668 060 838
  Ambulans szpitalny - Izba Przyjęć 602 240 483
     
Pielegniarki środowiskowe  - Ropczyce:  
Ewa Białorucka-Róg Pielęgniarka środowiskowa  517 365 296
Grażyna Wodzisz-Wróblewska  Pielęgniarka środowiskowa  517 365 308
Zyta Bykowska  Pielęgniarka środowiskowa  572 326 970
Małgorzata Bizoń  Pielęgniarka środowiskowa  572 326 977
Jolanta Róg Pielęgniarka środowiskowa 572 326 998
Bożena Siwiec Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej 572 326 999
Małgorzata Felińska  Higienistka szkolna  572 326 993 
Krystyna Walczyk Higienistka szkolna 572 326 985
Lucyna Kozioł Higienistka szkolna 572 326 979
Maria Wierzchanowska Położna środowiskowa 889 652 203
Maria Golenia Położna środowiskowa 517 365 476
     
Pielegniarki środowiskowe - Sędziszów Młp.:  
Bogusława Połeć Pielęgniarka środowiskowa 517 365 521
Elżbieta Cisek Pielęgniarka środowiskowa  572 326 978
Marta Kutrzuba Połozna środowiskowa  517 365 611
Anna Nyzio  Higienistka szkolna  572 326 981 
Beata Stanek  Higienistka szkolna  572 326 982 
     
Pielegniarki środowiskowe - Zagorzyce:  
Jolanta Dubisz Pielęgniarka środowiskowa 517 365 501
Joanna Ochał Pielęgniarka środowiskowa 572 326 975
Elżbieta Baljon Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania 572 326 976
     
Pielegniarki środowiskowe  - Czarna Sędziszowska:  
Izabela Lis Pielęgniarka środowiskowa  572 326 972 
     
Pielegniarki środowiskowe - Lubzina:  
Maria Marszałek Pielęgniarka środowiskowa 572 326 971
     
Pielegniarki środowiskowe - Iwierzyce:  
Mariola Mucha Pielęgniarka środowiskowa 572 326 983
Barbara Kozioł Pielęgniarka środowiskowa 572 326 984
Ewa Filipek Położna środowiskowa 572 326 987
Krystyna Kołodziej  Pielęgniarka środowiskowa  572 326 989 
Anna  Skworzec Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej 572 326 997
Dorota Drozd Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania 572 326 990
     
Pielegniarki środowiskowe - Niedźwiada:  
Anna Gac Pielęgniarka środowiskowa 572 326 991
Andżelika Misiura Pielęgniarka środowiskowa 517 365 634
Zofia Król Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania 517 365 626
Aleksandra Pokorska Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej 572 326 980