ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ROPCZYCACH

Przychodnia Rejonowa w Ropczycach

39-100 Ropczyce, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54 

WWW:    www.zozropczyce.pl 

Telefony:

Nazwa poradni

Numer bezpośredni

 Rejestracja Ogólna - obsługa rejestracji pacjentów do:
  - Poradni POZ

  - Poradni Chirurgii Ogólnej

  - Poradni Diabetologicznej

  - Poradni Endokrynologicznej 
  - Poradni Neurologicznej
  - Poradni Okulistycznej

  - Poradni Otolaryngologicznej
  - Poradni Reumatologicznej
  - Poradni Urologicznej

  - Poradni Urazowo Ortopedycznej

17 7222 400

 Rejestracja Poradni Ginekologicznej

17 2231 704

 Rejestracja Poradni Kardiologicznej

17 2231 706

 Poradnia Medycyny Pracy

17 2231 732
17 2231 711

 Poradnia POZ - Gabinet zabiegowy

17 2231 753

 Rejestracja Poradni POZ D

17 2231 702

 Rejestracja Poradni Pulmonologicznej

17 2231 720

 Rejestracja Działu Rehabilitacji Leczniczej 
 i Poradnia Rehabilitacyjnej

17 2231 716

 Rejestracja Poradni Leczenia Bólu

17 2231 751

517 365 623

 Rejestracja Poradni Leczenia Uzależnień

17 2231 708

 Rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego

17 2231 708

17 2231 740

 Rejestracja Pracownii RTG i USG

17 2231 726

 Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne

17 2231 725
 Pielegniarki opieki długoterminowej 17 2231 725

 Położne środowiskowo-rodzinne

17 2231 719

 Laboratorium Analityczne 

17 2231 701

 Laboratorium Mikrobiologiczne 17 2220 859
 Nocna i Świateczna Opieka Zdrowotna

17 2231 742

 

 

 Rejestracja pacjentów do poniższych poradni odbywa się w Rejestracji Ogólnej na parterze (nr tel. powyżej).

 

 

Nie korzystaj z tych telefonów w celu rejestracji.

 Poradnia Endokrynologiczna

17 2231 748

 Poradnia Neurologiczna

17 2231 722

 Poradnia Okulistyczna

17 2231 709

 Poradnia Reumatologiczna

17 2231 713

 Poradnia Urologiczna

17 2231 713

        

 


Szpital Powiatowy 

39-120 Sędziszów Młp., ul. Wyspiańskiego 14

Dane kontaktowe oddziałów szpitala (jeśli szukasz informacji lub numeru telefonu dot. oddziałów szpitalnych, skorzystaj z poniższych linków):

 


Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

39-120 Sędziszów Młp., ul. Wyspiańskiego 14

Telefon:  17 2220 854 (kierownik), 17 2220 853 (dyżurka pielęgniarek), 17 2220 852 (gabinet lekarski)

 


Przychodnia Rejonowa w Sędziszowie Młp.

39-120 Sędziszów Młp., ul. Wyspiańskiego 14

Telefony:  

 Rejestracja ogólna

17 2216 662
 Nocna i świateczna opieka zdrowotna 17 2220 856
 Poradnia Chirurgii Ogólnej 17 2220 851
 Poradnia Gastroenterologiczna 17 2220 837
 Pracownia Endoskopii 17 2220 837
 Pracownia RTG i rejestracja USG 17 2220 848
 Pracownia Tomografii Komputerowej 17 2220 847
 Laboratorium analityczne 17 2220 863

 

 


Przychodnia Rejonowa w Sędziszowie Młp.

39-120 Sędziszów Młp., ul. 3 Maja 2

Telefony:  

 Rejestracja ogólna

17 2220 850

17 2212 670

 Gabinet zabiegowy 17 2220 858
 Poradnia Ginekologiczno Położnicza 17 2220 855
 Dział Rehabilitacji

17 2220 861

 Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne 17 2220 836
 Pielęgniarki opieki długoterminowej domowej 17 2220 836

 

 


Filia Przychodni Rejonowej w Ropczycach - Ropczyce

39-100 Ropczyce, ul. Piłsudskiego 38

Telefon:  17 7222 199


Filia Przychodni Rejonowej w Ropczycach - Niedźwiada 

39-107 Niedźwiada 10

Telefon:  17 2213 323


Filia Przychodni Rejonowej w Ropczycach - Lubzina

39-102 Lubzina 223

Telefon:  17 2212 124


Filia Przychodni Rejonowej w Sędziszowie Młp. - Będziemyśl

39-127 Będziemyśl 34

Telefon:  17 2226 018 - poniedziałki, wtorki i czwartki od 12.00 do 18.00


Filia Przychodni Rejonowej w Sędziszowie Młp. - Czarna Sędziszowska

39-123 Czarna Sędziszowska 144

Telefon:  17 7455 636


Filia Przychodni Rejonowej w Sędziszowie Młp. - Zagorzyce

39-126 Zagorzyce 190

Telefon:  17 2226 129


Filia Przychodni Rejonowej w Sędziszowie Młp. - Iwierzyce

39-124 Iwierzyce 81

Telefon:  17 2221 003


Filia Przychodni Rejonowej w Sędziszowie Młp. - Bystrzyca

39-124 Bystrzyca 34

Telefon:  17 2221 476