Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Przychodnia Rejonowa w Ropczycach

39-100 Ropczyce, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54 

WWW:    www.zozropczyce.pl 

Telefony:

Nazwa poradni

Numer bezpośredni

 Rejestracja Ogólna - obsługa rejestracji pacjentów do:
  - Poradni POZ
  - Poradni Dermatologicznej
  - Poradni Endokrynologicznej
  - Poradni Neurologicznej
  - Poradni Okulistycznej

  - Poradni Otolaryngologicznej
  - Poradni Reumatologicznej
  - Poradni Urologicznej

17 2218 594
17 2231 746
17 2231 754

 Poradnia Chirurgii Ogólnej  (rejestracja)

17 2231 721

 Poradnia Diabetologiczna  (rejestracja)

17 2231 706

 Poradnia Ginekologiczna  (rejestracja)

17 2231 704

 Poradnia Kardiologiczna  (rejestracja)

17 2231 706

 Poradnia Medycyny Pracy

17 2231 732

 Poradnia POZ - Gabinet zabiegowy

17 2231 753

 Poradnia POZ D (rejestracja)

17 2231 702

 Poradnia Pulmonologiczna (rejestracja)

17 2231 720

 Poradnia Rehabilitacyjna
 i Dział Rehabilitacji Leczniczej  (rejestracja)

17 2231 716

 Poradnia Urazowo Ortopedyczna  (rejestracja)

17 2231 721

 Poradnia Leczenia Uzależnień  (rejestracja)

17 2231 708

 Poradnia Zdrowia Psychicznego (rejestracja)

17 2231 708

17 2231 740

 Psycholog

17 2231 747

 Pracownia RTG i USG (rejestracja)

17 2231 726

 Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne

17 2231 719
 Pielegniarki opieki długoterminowej 17 2231 725

 Położne środowiskowo-rodzinne

17 2231 725

 Laboratorium Analityczne 

17 2231 701

 Laboratorium Mikrobiologiczne 17 2220 859
 Nocna i Świateczna Opieka Zdrowotna

17 2231 742

 

 Rejestracja pacjentów do poniższych poradni odbywa się w Rejestracji Ogólnej na parterze (nr tel. powyżej).

 

Nie korzystaj z tych telefonów w celu rejestracji.

 Poradnia Dermatologiczna

17 2231 731

 Poradnia Endokrynologiczna

17 2231 748

 Poradnia Neurologiczna

17 2231 722

 Poradnia Okulistyczna

17 2231 709

 Poradnia Otolaryngologiczna

17 2231 711

 Poradnia Reumatologiczna

17 2231 713

 Poradnia Urologiczna

17 2231 713

        


Ratownictwo Medyczne

39-100 Ropczyce, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54

Telefon:  17 2231 723,  17 2218 616 w. 361 - Administracja Ratownictwa Medycznego

Fax:       17 2218 929

Telefony alarmowe w sprawie wezwań i udzielania świadczeń zdrowotnych na wypadek zagrożenia życia znajdują się w dziale Ratownictwo Medyczne.


Szpital Powiatowy 

39-120 Sędziszów Młp., ul. Wyspiańskiego 14

Dane kontaktowe oddziałów szpitala (jeśli szukasz informacji lub numeru telefonu dot. oddziałów szpitalnych, skorzystaj z poniższych linków):


Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

39-120 Sędziszów Młp., ul. Wyspiańskiego 14

Telefon:  17 2220 854 (kierownik), 17 2220 853 (dyżurka pielęgniarek), 17 2220 852 (gabinet lekarski)


Przychodnia Rejonowa w Sędziszowie Młp.

39-120 Sędziszów Młp., ul. Wyspiańskiego 14

Telefony:  

 Rejestracja ogólna

17 2216 662
 Nocna i świateczna opieka zdrowotna 17 2220 856
 Poradnia Chirurgii Ogólnej 17 2220 851
 Pracownia Endoskopii 17 2220 837
 Pracownia RTG i rejestracja USG 17 2220 848
 Pracownia Tomografii Komputerowej 17 2220 847
 Laboratorium analityczne 17 2220 863

 


Przychodnia Rejonowa w Sędziszowie Młp.

39-120 Sędziszów Młp., ul. 3 Maja 2

Telefony:  

 Rejestracja ogólna

17 2220 850

17 2212 670

 Gabinet zabiegowy 17 2220 858
 Poradnia Ginekologiczno Położnicza 17 2220 855
 Dział Rehabilitacji

17 2220 861

17 2220 862

 Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne 17 2220 856
 Pielęgniarki opieki długoterminowej domowej 17 2220 856

 

 


Filia Przychodni Rejonowej w Ropczycach

39-100 Ropczyce, ul. Armii Krajowej 4

Telefon:  17 2231 129


Filia Przychodni Rejonowej w Ropczycach - Niedźwiada 

39-107 Niedźwiada 10

Telefon:  17 2213 323


Filia Przychodni Rejonowej w Ropczycach - Lubzina

39-102 Lubzina 223

Telefon:  17 2212 124


Filia Przychodni Rejonowej w Sędziszowie Młp. - Będziemyśl

39-127 Będziemyśl 34

Telefon:  17 2226 018 - poniedziałki, wtorki i czwartki od 12.00 do 18.00


Filia Przychodni Rejonowej w Sędziszowie Młp. - Czarna Sędziszowska

39-123 Czarna Sędziszowska 144

Telefon:  17 7455 636


Filia Przychodni Rejonowej w Sędziszowie Młp. - Zagorzyce

39-126 Zagorzyce 190

Telefon:  17 2226 129


Filia Przychodni Rejonowej w Sędziszowie Młp. - Iwierzyce

39-124 Iwierzyce 81

Telefon:  17 2221 003


Filia Przychodni Rejonowej w Sędziszowie Młp. - Bystrzyca

39-124 Bystrzyca 34

Telefon:  17 2221 476