Data zamieszczenia: 17.10.2017

Status: ogłoszony

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach informuje, że zamierza przeprowadzić dialog techniczny poprzedzający planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie „Budowa, przebudowa i rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim”.

 

Szczegóły:

- Ogloszenie_o_dialogu_technicznym.docx

- Informacja_o_zakonczenu_dialogu.docx