Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Archiwum przetargów

Ropczyce, 25.06.2019 r.

 

DZ_2019_05 - Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: ”Zwiększenie efektywności gospodarki energetycznej budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim - roboty termomodernizacyjne”.

 

DZ_2019_05_Zapytanie_ofertowe.pdf

DZ_2019_05_zał_nr_1_Formularz_ofertowy.doc

DZ_2019_05_zał_nr_2.docx

DZ_2019_05_zał_nr_3.doc

DZ_2019_05_zał_nr_4.docx

DZ_2019_05_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf

DZ_2019_05_Zestawienie_ofert.pdf

DZ_2019_05_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu.pdf