Zespół Opieki Zdrowotnej

w Ropczycach

Archiwum przetargów

Data zamieszczenia : 22.11.2018

 

ZN_2018_25 - Status przetargu: ogłoszony

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków.

 

- Zn_2018_25_Ogloszenie_o_przetargu.docx

- Zn_2018_25_SIWZ.docx

 

Zn_2018_25_Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postepowania_Pakiet_I.pdf

Zn_2018_25_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_Pakiet_II.pdf

Zn_2018_25_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_Pakiet_III.pdf

Zn_2018_25_Odrzucenie_oferty_unieważnienie_postępowania_Pakiet_IV.pdf

Zn_2018_25_Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania_Pakiet_V.pdf

Zn_2018_25_Odrzucenie_oferty_unieważnienie_postępowania_Pakiet_VI.pdf

Zn_2018_25_Odrzucenie_oferty_unieważnienie_postępowania_Pakiet_VII.pdf

Zn_2018_25_Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania_Pakiet_VIII.pdf

Zn_2018_25_Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania_Pakiet_IX.pdf

Zn_2018_25_Odrzucenie_ofert_unieważnienie_postępowania_Pakiet_X.pdf

 

Zn_2018_25_Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania_Pakiet_XI.pdf

Zn_2018_25_Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania_Pakiet_XII.pdf

Zn_2018_25_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_Pakiet_XIII.pdf

Zn_2018_25_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_Pakiet_XIV.pdf

Zn_2018_25_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_Pakiet_XV.pdf

Zn_2018_25_Odrzucenie_oferty_unieważnienie_postępowania_Pakiet_XVI.pdf

Zn_2018_25_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_Pakiet_XVII.pdf

Zn_2018_25_Zawiadomienie_o_unieważnieniu_postępowania_Pakiet_XVIII.pdf

Zn_2018_25_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_Pakiet_XIX.pdf

Zn_2018_25_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_Pakiet_XX.pdf

Zn_2018_25_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_Pakiet_XXI.pdf

 

 

Data zamieszczenia : 09.11.2018

 

ZN_2018_24 - Status przetargu: ogłoszony

 

Przetarg nieograniczony na zakup sprzętu i wyposażenia dla pomieszczeń Szpitala i Przychodni na potrzeby realizacji projektu pn. Dostosowanie pomieszczeń i budynków Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim do aktualnych wymagań technicznych i organizacyjnych oraz w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa powiatu ropczycko-sędziszowskiego - powtórzony.

 

- Zn_2018_24_Ogloszenie_o_przetargu.docx

- Zn_2018_24_SIWZ.docx

Zn_2018_24_Zalacznik_nr_1_Pakiet_I.docx

- Zn_2018_24_Zalacznik_nr_1_Pakiet_II.docx

- Zn_2018_24_Zalacznik_nr_4_Wzor_umowy.docx 

- Zn_2018_24_Odpowiedz_na_zapytanie_1.pdf

- Zn_2018_24_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf

- Zn_2018_24_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

- Zn_2018_24_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_pakiet_I.pdf

- Zn_2018_24_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_pakiet_II.pdf